Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Na SOBI vo farnosti Komjatice 9. januára 2016 boli pozvané aj misijné sestry SSpS, aby predstavili tému „Duch Svätý v Cirkvi“.

     SOBI je skratka pre stretnutia birmovancov konajúce sa v sobotu. SO ako sobota a BI ako birmovanci.

    Po príchode do kostola čakala sr. Alenu, sr. Janu a sr. Katarínu skupina birmovancov s ich animátormi. Po uvítaní kaplánom Tomášom Gračkom predstavila sr. Alena našu misijnú kongregáciu a svoju cestu do nej. Krátkou scénkou sme priblížili pôsobenie Ducha Svätého v srdciach ľudí. Od príbehu babylonskej veže, kedy sa ľudia rozhodli nenačúvať Božiemu hlasu, sme sa presunuli do situácií dnešnej doby. V nich mohli mladí ľudia skrze pôsobenie Ducha Svätého napraviť svoje vzťahy s rodičmi a priateľmi. Ako sa v Babylone rozpadla veža, keď ľudia nerátali s Božou pomocou, tak sa to môže stať aj v dnešnej dobe, ak nebudeme otvorení na Ducha Svätého, ktorý nás chce spojiť do jednej rodiny, kde žije láska.

    Sr. Jana v prezentácii predstavila symboly, dary a charizmy Ducha Svätého. Cez symbol elektriny a elektrických spotrebičov ukázala, ako je to s pôsobením Ducha Svätého v našich životoch. Videom o Nickovi Vujicicovi sme povzbudili chlapcov a dievčatá, aby aj oni nachádzali dary, ktorými ich obdaril Boh.

    Po prestávke pri čaji nasledovala pre birmovancov práca v skupine. Ich úlohou bolo objaviť svoje dary, či uvedomovanie si tých, ktoré by chceli získať.

    Vrcholom SOBI bola svätá omša. V homílii sa aktívne predviedli 4 skupiny birmovancov, ktorí si nacvičili krátke scénky o štyroch daroch Ducha Svätého. Obdivovali sme ich kreativitu a odvahu. Obetné dary - vodu, ryžu, bilum, mobil, máté a chlieb s vínom niesli dievčatá oblečené v typických odevoch prinesené z misií. Na záver sv. omše vydala svedectvo o svojom povolaní sr. Katarína.

    Ten, ktorý nás každého jedného povoláva do bližšieho vzťahu so sebou samým, pozval i birmovancov v Komjaticiach, aby i cez naše svedectvo prijali Lásku, Ducha Svätého. Pamätajme na mladých v našich modlitbách, aby bohatstvo, ktoré nesú vo svojom vnútri vedeli spoznať a nasadili svoje sily a schopnosti v šírení dobra, krásy a spravodlivosti.


 Fotogaléria

01
02
03
04
05
06
07
08
02b
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 02b
  •