Na sviatok svätého Arnolda Janssena 15. januára obnovila juniorka sr. Martina Benedikta Buláková, SSpS svoje rehoľné sľuby.

      Pri svätej omši o 18.30h v kaplnke provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre sľúbila žiť životom chudoby, čistoty a poslušnosti po dobu ďalšieho roka. Hlavným celebrantom svätej omše bol novokňaz zo Spoločnosti Božieho Slova páter Tomáš Gerboc, SVD. V homílii spomenul tituly, ktoré sú dané svätému Arnoldovi: vodca, otec, zakladateľ. Povzbudil nás byť podľa jeho príkladu duchovnými matkami a otcami. Byť blízko tým, s ktorými žijeme. Neposudzovať ľudí na základe ich odlišného prejavu zbožnosti, inej kultúry, či reči kraja, z ktorého pochádzajú. Príbehom o slepcovi, ktorý po nociach chodí tmavým mestom s lampášom v ruke, aby osvecoval cestu iným, zakončil svoj príhovor. Poprial nám, ako i sr. Martine Benedikte, aby sme svojou láskou, službou a prístupom boli svetlom pre iných. Na svätej omši bola prítomní príbuzní sláviacej spolusestry.

      Na záver svätej omše bol krátky obrad, pri ktorom vstúpila do kandidatúry Misijných sestier služobníc Ducha Svätého Veronika Grižáková z Oravy.

     Vyprosujme sr. Martine Benedikte a kandidátke Veronike schopnosť načúvať Božiemu hlasu a odpovedať naň v sile a radosti Ducha Svätého.


Fotogaléria

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 •