Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Žiaci 7. ročníka ZŠ Benkova v Nitre prišli 5. novembra 2015 na exkurziu do nášho kláštora v Ivanke pri Nitre.

       Žiaci 7. ročníka ZŠ Benkova v Nitre prišli 5. novembra 2015 na exkurziu do nášho kláštora v Ivanke pri Nitre. Hneď na úvod sme zavítali do kaplnky, kde sa konala 24 – hodinová adorácia. Po krátkom výklade a vysvetlení symboliky mozaiky Zoslania Ducha Svätého a vitráží okien sme sa spoločne pomodlili za naše povolania, rodiny, úspechy v škole, i za učiteľský kolektív. Žiaci navštívili kaplnku našich zakladateľov s ich relikviami. Potom si žiaci mohli pozrieť priestory nášho domu. Program pokračoval krátkymi prezentáciami o letnej akcii pod názvom Misijné prázdniny, delením sa s našimi misionárskymi skúsenosťami v Maďarsku, či na Filipínach. Náš rehoľný život sme sa im snažili priblížiť cez osobné svedectvo povolania a odpoveďami na ich otázky. Krátke videá boli motiváciou na prehĺbenie viery a pozvaním aktívne sa zapájať do konania dobra. Chutným záverom bolo malé občerstvenie. Tešíme sa iniciatíve učiteľského kolektívu v rámci Roka zasväteného života a prajeme žiakom a učiteľom veľa svetla a múdrosti Ducha Svätého.

-kj-