40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov 2015

Naše rehoľné spoločenstvo Misijných sestier služobníc Ducha Svätého sa taktiež zapojilo do modlitieb a pôstu za kňazov.

    Spoločenstvo Modlitby za kňazov je aj tento rok iniciátorom 40 – dňovej reťaze pôstu a modlitieb za kňazov.  Tá sa začala 15. septembra 2015 a potrvá do 24. októbra.  Cieľom tejto akcie je vyprosiť kňazom potrebné milosti a prosiť za nové kňazské povolania. Forma pôstu je taká, akú si kto vyberie. Organizátori odporúčali klasický pôst, to znamená raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Ale nie je to podmienka. Akciu podporili aj arcibiskup Stanislav Zvolenský a Bernard Bober, ako aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak.

    Naše rehoľné spoločenstvo Misijných sestier služobníc Ducha Svätého sa taktiež zapojilo do tejto akcie. V provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre obetuje každý deň jedna sestra deň pôstu na tento úmysel. A každý štvrtok prebieha u nás v kaplnke 24 – hodinová adorácia. Ako je napísané aj v našich konštitúciách: „Podľa priania nášho zakladateľa sa modlíme hlavne za rozšírenie a prehĺbenie viery a za jednotu kresťanov, za posvätenie všetkých veriacich, najmä kňazov a kresťanských rodín a za našich bratov a sestry, ktoré sú prenasledovaní pre vieru“ (konš. 412.1). Aj naše staršie sa zapojili svojou modlitbou a obetou. Modlime sa spoločne:

      Modlitba za kňazov

Ježišu, prosím ťa za tvojich verných a horlivých kňazov, za tvojich neverných a vlažných kňazov, za tvojich kňazov, ktorí namáhavo pracujú doma alebo v cudzine na ďalekých misijných poliach, za tvojich pokúšaných kňazov, za tvojich osamotených a opustených kňazov, za mladých, ale i za zomierajúcich kňazov, za duše kňazov v očistci.
Ale nadovšetko ti odporúčam kňazov, ktorí sú mi najdrahší – kňaza, ktorý ma pokrstil, kňazov ktorí ma rozhrešili od mojich hriechov, kňazov, na ktorých omšiach som sa zúčastnil, a ktorí mi dali tvoje Telo a tvoju Krv vo svätom prijímaní, kňazov, ktorí ma učili a vzdelávali a všetkých kňazov, ktorým som dlžný iným spôsobom.
Ježišu, drž si ich blízko pri svojom Srdci a hojne ich požehnávaj v tomto čase i vo večnosti.
Amen.

 - kj-


Fotogaléria

02
01
03
  • 02
  • 01
  • 03
  •  

    feedback
    Prihlásenie
    Prihlásenie