Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Ak by niekto nebol zbehlý, čo sa dialo v Ivanke pri Nitre na misijnú nedeľu v tomto roku a prišiel by do farského kostola sv. Martina na rannú sv. omšu o 7.30h, bol by veľmi prekvapený.

    Kostol by bol prázdny. Teda nie úplne, Ježiš v Eucharistii tam čaká na každého z nás stále. Veriaci avšak vedeli, že sv. omša sa bude konať v kaplnke kláštora Misijných sestier. A prišlo ich naozaj požehnane. Zaplnili lavice i bočné stoličky, prišli starší, a našli sa i deti. A dokonca medzi nimi boli oblečení ľudia tak zvláštne, akokeby prišli z Afriky alebo z Mexika. Aha, už mi to došlo! To boli predsa naši mladí z farnosti. Oblečení v typických odevoch z misií niesli obetné dary – vodu v džbáne, misku s ryžou, sochu Trojice, nápoj maté z Južnej Ameriky a tašku bilum z Oceánie.     Zbor svojimi krásnymi piesňami dotváral slávnostnú atmosféru sv. omše. Po jej skončení mohli farníci kúpou džemov, zaváranín, misijných kalendárov a ružencov podporiť finančne misionárov a misionárky ohlasujúce Kristovo evanjelium. Počas misijného jarmoku sme na posilnenie tela rozdávali chutné koláčiky.  I tých, ktorí sa zúčastnili na sv. omšiach vo farskom kostole alebo v kostole v Luku, čakalo prekvapenie v podobe misijného jarmoku. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami oslávili misijnú nedeľu i všetkým darcom.

-kj-


 Fotogaléria

01
02
4
03
05
06
07
08
09
3a
4a
10
 • 01
 • 02
 • 4
 • 03
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 3a
 • 4a
 • 10
 •