Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V záujme posilnenia týchto pút aj v našej provincii, sa v sobotu 17. októbra 2015 v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre uskutočnilo stretnutie pre rodičov a príbuzných slovenských sestier Služobníc Ducha Svätého.

       Keď sa muž alebo žena zasvätia Bohu, opúšťajú svojich rodičov a vstupujú do rehoľného spoločenstva, kde sa navzájom stávajú bratmi, či sestrami.  A čo tak ich rodičia a  súrodenci? Častokrát sa medzi rehoľnými sestrami a ich príbuznými vytvoria veľmi úzke vzťahy. V záujme posilnenia týchto pút aj v našej provincii, sa v sobotu 17. októbra 2015 v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre uskutočnilo stretnutie pre rodičov a príbuzných slovenských sestier Služobníc Ducha Svätého.

       Na úvod stretnutia sr. Lucia Slušná, SSpS privítala všetkých hostí a vo svojom príhovore spomenula aj tieto slová: „Sme na jednej palube, v dvoch rôznych úlohách a pritom tak veľmi závislí na sebe. Boh nám dal spoločnú misiu – svedčiť, učiť a milovať. A my, ako spojené nádoby, prichádzame dnes k Pánovi, aby sme našou vzájomnosťou vzdali trojjedinému Bohu vďaku a chválu za dar povolania rodiny i zasväteného života.“  Nasledovalo zoznamovanie sa skrze vtipy, či piesne typické z našich krajov.  Pri počúvaní rozličných nárečí nám bolo vskutku veselo. Program pokračoval krátkym divadlom o povolaní apoštolov Petra a Ondreja v podaní našich sestier, prednáškou sr. Márie Ester, SSpS o podstate rehoľného života a interaktívnym ružencom za rodiny. Páter Marek Vaňuš, SVD celebroval sv. omšu spolu s p. Štefanom Gerbocom,SVD . V homílii sa dotkol posolstva Sv. Otca Františka k misijnej nedeli o poslaní slúžiť a spomenul tiež, že našou spoločnou misiou je vytvárať jednu veľkú rodinu, ktorej otcom je Nebeský Otec. Posilnení spoločným obedom a prechádzkou, či možnosťou kúpiť si drobnosti na misijnom jarmoku, program pokračoval vystúpením folklórnej skupiny Dolina z Veľkej Mane. Z krásnej slovenskej ľudovej nôty nás sr. Bernadeta preniesla svojím rozprávaním do svojej misie v ďalekej Afrike. Program sme ukončili adoráciou s požehnaním.

 

sr. Katarína Junasová,SSpS


Fotogaléria

.
.
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
21a
18
22
x-default
x-default
x-default
 • .
 • .
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 21a
 • 18
 • 22
 • x-default
 • x-default
 • x-default
 •