Stretnutie rodákov kňazov a zasvätených z Lendaku

Z tejto dedinky pod Tatrami, pochádza 16 kňazov a 47 rehoľných sestier.

      V Lendaku sa dňa 26.septembra 2015 konalo stretnutie rodákov - kňazov a rehoľných sestier. Ak si správne pamätám, z tejto dedinky pod Tatrami, pochádza 16 kňazov a 47 rehoľných sestier. Z toho jeden kňaz  a osem sestier je už vo večnosti. Do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sme vstúpili 3 dievčatá, teraz už sestry - sr. Stanislava, sr. Anastázia a ja, sr. Školastika.

      Stretnutie sa začalo slávením  svätej omše za prítomnosti veľkej časti veriacich. Prítomní boli tiež pán farár Anton Mario Hrtus, ktorý pôsobil v našej farnosti 46 rokov, a tiež terajší pán farár Ján Záhradník, ktorý nastúpil tento rok 8.septembra. Téma kázne bola: Obnoviť sa a zaľúbiť sa znova do Krista, a tak vytrvať s Ním.

      Po svätej omši sme sa spoločne odfotili a nasledovala večera, ktorá sa niesla v radostnom duchu. Počas nej sme sa delili s rôznymi skúsenosťami, ako si nás Pán povolal. Nasledovalo zdieľanie veselých zážitkov zo školy. Boli sme naplnení vďačnosťou z daru Pánovho povolania. Jemu buď vďaka a chvála na veky.

      Na stretnutí sa zúčastnil aj starosta obce a pán riaditeľ školy. Jeho pôsobenie vo funkcii je už vyše 27 rokov a je patrične hrdý na mnohých svojich žiakov.

 sr. Školastika Grichová,SSpS

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie