Púť zamestnancov a sestier do Marianky

Pod jej ochranu zverujeme náš kolektív a našu spoločnú misiu, ktorou je starostlivosť o staršie sestry v Domove sv. Jozefa. 

                    Ako kolektív zamestnancov Domova sv. Jozefa (zariadenia pre seniorov) sme spolu s dvomi sestrami putovali dňa 7. októbra 2015, k Panne Márii do Marianky pri Bratislave. Zakúsili sme milé prijatie bratov tešiteľov, kde nám páter Pavol odslúžil sv. omšu v kaplnke pútnického domu. Ďakovali sme za prijaté dary a vyprosovali sme si  Božie požehnanie pre naše rodiny, pre prácu i pre všetkých, s ktorými sa stretávame. Páter Pavol nás vo svojom príhovore povzbudil k jednoduchej a oddanej službe Bohu a ľuďom podľa príkladu Panny Márie. Pripomenul nám tiež potrebu prežívať naplno prítomnosť ako čas, ktorý máme k dispozícii a ktorý môžeme ovplyvniť. Ale tiež potrebu prijať svoju minulosť a ponúknuť ju Bohu ako obetu.   Navštívili sme kostol, v ktorom je milostivá socha Panny Márie a v tichosti sme jej predniesli naše modlitby. Po posilnení na tele malým občerstvením sme sa začali modliť krížovú cestu. Jednotlivé zastavenia sme obetovali za naše rodiny. Občerstvili sme sa pri prameni s liečivou vodou a zobrali sme si z nej aj domov. Pekný čas našej púte sme zakončili na spiatočnej ceste malým posedením pri káve. Ďakujeme Bohu a Panne Márii za vzácne chvíle strávené pri spoločnom putovaní,  modlitbe i oddychu. Pod jej ochranu zverujeme náš kolektív a našu spoločnú misiu, ktorou je starostlivosť o staršie sestry  v Domove sv. Jozefa.

sr. Pia Michalicová​

 

DSC09690
DSC09705
DSC09717
DSC09722
DSC09753
DSC09776
DSC09766
 • DSC09690
 • DSC09705
 • DSC09717
 • DSC09722
 • DSC09753
 • DSC09776
 • DSC09766
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie