Sestry oslávili 10 - te výročie komunity v Kelči

26. septembra 2015 komunita v Kelči na Morave oslávila jubileum desiatich rokov svojej existencie. Slávnosť bola tiež časom pekných stretnutí po rokoch, nakoľko na slávnosť jubilea prišli sestry, ktoré v tejto komunite bývali.

 V blízkej kaplnke zasvätenej svätej Kataríne sa o 14h konala svätá omša, ktorou bola otvorená slávnosť. Pozvanie prijali susedia, priatelia, dobrodinci sestier a tiež sestry z komunity v Ivanke pri Nitre. Medzi hosťami nechýbal predchádzajúci správca farnosti a kňazi Spoločnosti Božieho Slova pracujúci v Novom Hrozenkove a Veľkých Karloviciach. Hlavným celebrantom bol miestny správca farnosti otec Ján Bleša. Vo svojej homílii nadviazal na formulár svätej omše o anjeloch. Porovnával prácu sestier s poslaním anjela, ktorého tiež nevidieť, ale verne si plní svoje poslanie. Taktiež modlitba, ktorá je jedným z pilierov zasväteného života sestier, je „nazeraním na tvár Otca” (Mt 18,10).

Pred začiatkom druhej časti slávenia, hostia mali možnosť pozrieť sa na doterajšiu históriu prítomnosti sestier SSpS v Kelči. Sestry na fotografiach ukázali, ako sa menilo zloženie českej komunity, tiež rôzne apoštoláty, ktoré sestry vykonávali počass10 - tich rokov. Na pamiatku hostia dostali v mušli vloženú perlu ako symbol citátu zo Svätého Písma: Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. ( Mt 6,21).

Hostia mali možnosť si prezrieť dom, pomodliť sa v kaplnke, či pozrieť si film o 125 - tich rokov života našej kongregácie. Slávnosť bola tiež časom pekných stretnutí po rokoch, nakoľko na slávnosť jubilea prišli sestry, ktoré v tejto komunite bývali. V dome a garáži sestry pripravili malé občerstvenie.

Okrem samotnej prítomnosti hostí najviac výrečným symbolom dobrého kontaktu farníkov so sestrami bol veľký frgál ( český tradičný koláč ) darovaný jednou rodinou. Hostia mali možnosť koláč ho obdivovať, ale aj z neho ochutnať. Atmosféra bola naplnená radosťou a bolo vnímať snaživosť farníkov v spôsobe rozličnej pomoci, aby sa slávnosť vydarila.

V súčasnosti sú v komunite 3 sestry - sr. Magdaléna, Zuzana a Jozefína, ktoré pracujú v rozličných apoštolátoch. Viac o ich činnosti si môžete pozrieť na stránke: http://www.kelc.farnost.cz/msestry/index.html

 

 

kelc1
kelc3
kelc4
kelc5
kelc6
kelc7
kelc8,jpg
DSCN0662
DSCN0653
DSCN0583
DSCN0557
 • kelc1
 • kelc3
 • kelc4
 • kelc5
 • kelc6
 • kelc7
 • kelc8,jpg
 • DSCN0662
 • DSCN0653
 • DSCN0583
 • DSCN0557
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie