Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 Moja apoštolská skúsenosť bola pre mňa skúškou viery a dôvery v Boha. Pracovala som s ľuďmi bez domova a so ženami vo väznici.

Je to práca na dlhé trate, vyžadujúca si čas a trpezlivosť. Raz do týždňa som sa stretávala s malou skupinkou žien rôzneho veku v Nitrianskej väznici. Modlili sme sa spolu, rozprávali sa, jednoducho boli spolu. Boli vďačné za tento spoločný čas. Každý impulz “z vonku” je pre nich vítanou zmenou. Čas vo väzení plynie pomaly. Každý deň je ten istý. Niekedy sa aj zabudne na to, aký je deň. Každá z nich, s ktorou som sa stretla, intenzívne myslí na svoje rodiny, deti, manželov, rodičov. Rodina je sila, ktorá im pomáha prejsť týmto obdobím.

S ľuďmi bez domova som sa mala možnosť stretávať každý pracovný deň od 8.30 do 13.30 na charite v Nitre, kde som pomáhala ako dobrovoľníčka. Muži, ženy z rôzneho rodinného zázemia, s rôznou históriou, skúsenosťami sú spoločne pod jednou strechou. Počas dňa – denné centrum – charita ponúka týmto ľuďom možnosť osobnej hygieny, výmenu oblečenia, prania. Je zabezpečená celodenná strava – raňajky, obed, večera. Taktiež môžu využiť možnosť sociálneho poradenstva alebo sa zapojiť do resocializačných prác. Počas noci môžu ľudia bez domova prenocovať v noclahárni, v budove s tromi poschodiami s cca 30 lôžkami. Dokonca, aj keď súu pod vplyvom alkoholu, môžu prísť, nemôžu však byť agresívni. Musia rešpektovať pravidlá, ktoré na charite platia. Pracovníci charity môžu pomocť týmto ľuďom sa posunúť ďalej z ich momentálnej situácie, ale len v prípade, ak to títo ľudia aj chcú. Nemôžu pomôcť niekomu, kto nechce zmeniť svoj život. Iba ak chcú, zmena je možná.   

 Počas tejto noviciátskej praxe som cítila svoje limity a obmedzenia.  Predtým však, ako som začala vykonávať túto prax, dala som si predsavzatie, a to “byť blízko”. Byť blízko ľuďom, Bohu a sebe. Pamätám sa na slová pápeža Františka: “Prvou formou blízkosti je modlitba.” A tak som sa aj ja pomaličky, deň po dni s každodennou modlitbou približovala k týmto ľuďom, k sebe i k Bohu. Všetko ostatné je v rukách Boha. Nech žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí. 

 S vďačnosťou za tento čas noviciátskej praxe      Martina