V Bratislave sme pochodovali za život a jeho dôstojnosť

Ochranu života a dôstojnosti každého ľudského života, pomoc tehotným matkám v núdzi, ochranu rodiny a detí prišli do Bratislavy v nedeľu 20.septembra 2015 podporiť účastníci Národného pochodu za život.

Ich počet sa odhaduje na 70 – 85 tisíc ľudí. Mottom celej akcie bola „Radosť zo života“. Tá bola naozaj viditeľná a citeľná medzi biskupmi, kňazmi, mladými, rodinami s deťmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami, staršími, ktorí prišli z celého Slovenska. Nechýbali ani sme ani my. Sprievodný program prebiehal už od stredy v podobe prolife workshopov, prednášok, divadiel, filmových večerov, vystúpeniam kapiel a spevákov, adorácie, chvál. V nedeĺu sa veriaci jednodtlivých diecéz stretli so svojimi biskupmi na slávnostných bohoslužbách. Organizátorom pochodu bola Konferencia biskupov Slovenska a pri jeho realizácii pomáhalo vyše 1000 dobrovoľníkov. Pochod v Bratislave nadväzoval na pochod konaný v Košiciach v roku 2013. 

4
5
3
6
2
1
 • 4
 • 5
 • 3
 • 6
 • 2
 • 1
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie