Púť k Sedembolestnej do Šaštína

Vyvrcholením národnej púte k patrónke Slovenska bola slávnostná svätá omša 15.septembra 2015 v Šaštíne - Strážoch. 

Hlavným celebrantom a kazateľom na slávnosti bol arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. V homílii opísal "sedem bolestí Slovenska". Hovorí: "Pred obraz tvojich siedmich materinských bolestí chceme predložiť to čo cítime ako naše bolesti, bolestí, ktoré sa dotýkajú našich životov. Je to v podstate zoznam siedmich bolestí Slovenska, zoznam strát, ktoré nám hrozia." Otec arcibiskup sa dotkol viacerých aktuálnych tém a vyzval nás všetkých k väčšej nádeji, žičlivosti, spravodlivosti, vernosti slovu,ktoré sme dali v manželskom, kňazskom, či rehoľnom živote. Púte sa zúčastnili aj viacerí rehoľníci a rehoľníčky. Medzi nimi aj sestry z našich komunít v Nitre a v Ivanke pri Nitre.

Svätý Otec František pri svojej stredajšej audiencii na Námestí sv. Petra vo Vatikáne osobitne pozdravil Slovákov: "Bratia a sestry, včera Slovensko oslávilo sviatok svojej hlavnej patrónky – Sedembolestnej Panny Márie. Ježiš ju dal za Matku každému z nás. Ona nech vám pomáha byť stále jeho vernými učeníkmi. Všetkých vás zo srdca žehnám.“

 

(Pramene: Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150915001

               Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150916059)

 

 

P1010313
P1010319
Sastin
P1010323
P1010321
P1010329
 • P1010313
 • P1010319
 • Sastin
 • P1010323
 • P1010321
 • P1010329
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie