Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 Sr. Dobroslava,Mária Kováčiková, SSpS posilnená sviatosťou chorých vo veku  90  rokov a v 67. roku  rehoľných sľubov, spojená s Kristom v návrate k Otcovi  zavŕšila svoju misionársku službu dňa 7. septembra 2015.

 POSMRTNÉ SPOMIENKY

Narodená:                             19. 08. 1925              Mokraď

Vstup:                                  15. 10. 1945               Spišský Štiavnik

Prvé sväté sľuby:                   06. 07. 1948               Ivanka pri Nitre

Doživotné  sv. sľuby:             08. 06. 1956                Kežmarok

Zomrela:                              07. 09. 2015                Ivanka pri Nitre

  

Sestra Dobroslava sa narodila v Mokradi na Orave rodičom Pavlovi a Márii, rodenej Bartošovej, ako prvorodená zo siedmych detí. Rodičia boli hlboko veriaci roľníci a aj svoje deti viedli k pracovitosti a životu z viery.

Mária absolvovala šesť tried ľudovej a dva roky meštianskej školy. Pomáhala rodičom v práci na poli, v lese pri sadení stromčekov a privyrábala si aj službou v obchode – v drogérii. V jej rodnom meste Mokradi sa v tamojšom kaštieli Misijné sestry starali o opustené deti. Mladá Mária ich rada pozorovala a obdivovala. A práve tam sa zrodilo aj jej misijné povolanie. Keď sa zúčastnila duchovných cvičení pre dievčatá, ktoré viedol P. Škrobánek, SVD, napísala si žiadosť o prijatie do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

Jej túžba sa splnila a 15. 10. 1945 bola prijatá do Kongregácie misijných sestier. Matka ju odprevadila do Spišského Štiavnika.  „Najťažšie pre mamku bolo, keď sa dozvedela od vtedajšej predstavenej Matky Virgílie Belákovej,  že jej dcéra už nebude môcť nikdy prísť domov. Také boli pravidlá Kongregácie pred II. Vatikánskym koncilom“ – spomínala si sr. Dobroslava.

Postulát a noviciát prežívala počas vojnových rokov. V roku 1948 zložila svoje prvé rehoľné sľuby v Ivanke pri Nitre, kde zostala jeden rok.  Potom žila v komunite sestier v Kežmarku, kde pracovala v kežmarskej nemocnici ako zdravotná sestra 10 rokov  (do roku 1959). Bolo to už v čase sústreďovania rehoľných sestier.

Z Kežmarku bola presťahovaná do Slovenskej Ľupče, odkiaľ už po dvoch týždňoch odchádza na žiadosť Českej Katolíckej Charity do Čiech, kde sestry prevzali prácu v Domove dôchodcov vo Vidime u Mělníka. Sestra Dobroslava tu pôsobila i ako predstavená komunity a od roku 1976 bola tiež v službe predstavenej v komunite v Zlatých Moravciach. V tomto období sa s obľubou zapájala do výroby paramentov. Jej osobnými záľubami bolo ošetrovanie chorých,  ale aj paramentika. Tešila sa čistote a peknej výzdobe kostolov, krásnym ornátom a liturgickým predmetom. Až do vysokého veku vyšívala zlatom pally, ornáty, či štóly pre novokňazov. Hoci jej srdce bolo choré, mala ho zapálené pre krásu a dôstojnosť posvätnej liturgie. Aj keď jej nohy už často nedovoľovali chodiť,  jej prsty boli vždy ochotné brať do rúk zlaté nite k vyšívaniu.

Od roku 1992 až do roku 2000 slúžila sestrám v exercičnom dome v Spišskom Štiavniku ako predstavená komunity i ako zdravotná sestra. V roku 2000 prišla tu do provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre.  S chuťou a ochotou sa ešte zapájala do rôznych služieb – ošetrovania, vedenia komunity, služby v sakristii, v paramenitke. Jej najväčším apoštolátom bol však apoštolát modlitby a obety.

V posledných týždňoch ju vek a choroby čoraz viac oslabovali. Posilňovaná každodenným sv. Prijímaním, modlitbami, i sviatosťou pomazania chorých  odovzdala svoju dušu do rúk Stvoriteľa 7. septembra 2015.  

Veríme, že jej večný domov sa bude skvieť oveľa väčšou láskou a nádherou, akú ona počas života vkladala do svojich prác.

        Sestra Dobroslava, odpočívajte v pokoji!   R.I. P.

 

 

sr.Dobroslava
  • sr.Dobroslava
  •