Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sr. Izidora, SSpS a sr. Dobroslava, SSpS oslávili svoje 90. - te narodeniny.

 Sr. Izidora, Anna Supková oslávila 26.júla 2015 krásnych 90. rokov v kláštore v Ivanke pri Nitre.

Sr. Dobroslava, Mária Kováčiková oslávila taktiež svoje 90. - te narodeniny 19. augusta 2015.

Obom jubilantkám prišli okrem spolusestier zablahoželať aj príbuzní.

Obom našim sestrám ďakujeme za ich obetavú službu, modlitby a vyprosujeme im Božiu milosť, trpezlivosť pri znášaní chorôb a pokojné prežívanie každého dňa. 

 

Na záver prikladám pár slov od pápeža Františka, ktorý sa na generálnej audiencii 11. marca 2015 venoval téme staroba a jej poslanie.

„Je pravdou, že spoločnosť tiahne k tomu, aby nás skartovala, Pán však nie. Pán nás nikdy neskartuje. Volá nás, aby sme ho nasledovali v každom veku. Aj staroba obsahuje milosť a poslanie, ozajstné Pánovo povolanie. Staroba je povolaním.

Modlitba prarodičov a seniorov je veľkým darom pre Cirkev! Je to obrovské bohatstvo. Pozrime sa na Benedikta XVI., Ktorý sa rozhodol tráviť v modlitbe a načúvaniu Bohu posledný úsek svojho života! To je krásne. Veľký veriaci pravoslávnej tradície z minulého storočia, Olivier Clément, hovorieval:

"Civilizácia, kde už sa nikto nemodlí, je civilizáciou, v ktorej staroba už nemá žiadny zmysel."

A to je desivé. My potrebujeme predovšetkým seniorov, ktorí sa modlia, pretože k tomu je nám daná staroba. Modlitba starých ľudí je krásna.

 (zdroj - http://zaostri.sk/sk/clanky/rodina/znovu-objimme-starych-ludi)

                                                                                                                                               sr. Katarína, SSpS

 

sr.Izidora3
sr. Izidora1
sr.Izidora2
sr. Dobroslava1
sr.Dobroslava2
sr.Dobroslava3
  • sr.Izidora3
  • sr. Izidora1
  • sr.Izidora2
  • sr. Dobroslava1
  • sr.Dobroslava2
  • sr.Dobroslava3
  •