Požehnané Turice! Príď, Duchu Svätý!

                                                        Plnosť darov Ducha Svätého v každodennom živote Vám vyprosujú Misijné sestry  

Zomrela sr. Ľudvika, Antónia Černová, SSpS

 Sr. Ľudvika, Antónia Černová,  SSpS zavŕšila svoju misionársku  službu dňa 18. augusta 2015, posilnená sviatosťou chorých vo veku 89  rokov a v 61. roku  rehoľných sľubov

 POSMRTNÉ SPOMIENKY - Sr. Ľudvika, Antónia Černová

 Narodená:                               12.04.1926                      Prusy

Vstup:                                     15.10.1947                      Ivanka pri Nitre

Prvé sväté sľuby:                    08.12.1954                      Horní Staré Město

Doživotné sv. sľuby:              04.01.1962                        Vidim

Zomrela:                                 18.08.2015                      Ivanka pri Nitre

Sestra Ľudvika sa narodila v roľníckej rodine, kde otec Michal  a matka Mária, rodená Krchlíková dali kresťanskú výchovu svojim siedmym deťom.  Najstarší brat vyštudoval za kňaza, jej rodná sestra bola tiež rehoľnou sestrou - františkánkou a najmladšia Antónia sa stala misijnou sestrou. V rodnej dedine Prusy absolvovala základné vzdelanie, prijala kresťanské sviatosti a vyštudovala štyri triedy meštianskej školy. Keď mala Antónia 12 rokov zomrel im otec. Po jeho smrti pomáhala až do dospelosti matke na gazdovstve.

 V roku 1947 ako 21-ročná bola mladá Antónia prijatá do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého - vstúpila do kláštora v Ivanke pri Nitre, kde absolvovala jeden rok postulát.  V noviciáte prijala rehoľné rúcho a meno: sestra Ľudvika. Jej radosť z prípravy na zasvätený život však netrvala dlho. Druhý rok jej noviciátu bol poznačený likvidáciou kláštorov na Slovensku, známy ako „akcia K“. Sestra Ľudvika bola spolu s ostatnými sestrami vyvezená do fabriky Texlen v Horním Starém Měste u Trutnova. Tam skladala a žila svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti šesť rokov  (1954 – 1959).

 Ďalšou zastávkou v jej zasvätenom živote bola služba v domove dôchodcov vo Vidim u Mělníku, kde pracovala 26 rokov ako sanitárka a ďalších 7 rokov poberala invalidný dôchodok. Vo Vidim zložila 4.1.1962 aj  svoje doživotné sväté sľuby. V Čechách prežila sestra Ľudvika plných  37 rokov svojho zasväteného misionárskeho života.

 V marci 1991 prišla so spolusestrami do provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre. Podľa svojich možností aj tu ešte ochotne vypomáhala drobnými službami v práčovni a v záhrade. Neskôr sa s láskou starala o sr. Alexínu, ktorá bola odkázaná na pomoc. Sestra Ľudvika bola vždy citlivá na potreby iných a ochotná pomáhať slabším.

 V posledných rokoch  života ju Pán navštívil krížom, chorobou, ktorú prežívala v odovzdaní sa do jeho vôle. V utorok, dňa 18. augusta  vo večerných hodinách vedome prijala pomazanie chorých a počas modlitby sv. ruženca odovzdala svoju dušu do rúk svojho Stvoriteľa a Pána.

Sestra Ľudvika, odpočívajte v pokoji! R.I.P.

 

sr.Ludvika
  • sr.Ludvika
  • feedback
    Prihlásenie
    Prihlásenie