Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 Sr. Ľudvika, Antónia Černová,  SSpS zavŕšila svoju misionársku  službu dňa 18. augusta 2015, posilnená sviatosťou chorých vo veku 89  rokov a v 61. roku  rehoľných sľubov

 POSMRTNÉ SPOMIENKY - Sr. Ľudvika, Antónia Černová

 Narodená:                               12.04.1926                      Prusy

Vstup:                                     15.10.1947                      Ivanka pri Nitre

Prvé sväté sľuby:                    08.12.1954                      Horní Staré Město

Doživotné sv. sľuby:              04.01.1962                        Vidim

Zomrela:                                 18.08.2015                      Ivanka pri Nitre

Sestra Ľudvika sa narodila v roľníckej rodine, kde otec Michal  a matka Mária, rodená Krchlíková dali kresťanskú výchovu svojim siedmym deťom.  Najstarší brat vyštudoval za kňaza, jej rodná sestra bola tiež rehoľnou sestrou - františkánkou a najmladšia Antónia sa stala misijnou sestrou. V rodnej dedine Prusy absolvovala základné vzdelanie, prijala kresťanské sviatosti a vyštudovala štyri triedy meštianskej školy. Keď mala Antónia 12 rokov zomrel im otec. Po jeho smrti pomáhala až do dospelosti matke na gazdovstve.

 V roku 1947 ako 21-ročná bola mladá Antónia prijatá do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého - vstúpila do kláštora v Ivanke pri Nitre, kde absolvovala jeden rok postulát.  V noviciáte prijala rehoľné rúcho a meno: sestra Ľudvika. Jej radosť z prípravy na zasvätený život však netrvala dlho. Druhý rok jej noviciátu bol poznačený likvidáciou kláštorov na Slovensku, známy ako „akcia K“. Sestra Ľudvika bola spolu s ostatnými sestrami vyvezená do fabriky Texlen v Horním Starém Měste u Trutnova. Tam skladala a žila svoje rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti šesť rokov  (1954 – 1959).

 Ďalšou zastávkou v jej zasvätenom živote bola služba v domove dôchodcov vo Vidim u Mělníku, kde pracovala 26 rokov ako sanitárka a ďalších 7 rokov poberala invalidný dôchodok. Vo Vidim zložila 4.1.1962 aj  svoje doživotné sväté sľuby. V Čechách prežila sestra Ľudvika plných  37 rokov svojho zasväteného misionárskeho života.

 V marci 1991 prišla so spolusestrami do provinciálneho domu v Ivanke pri Nitre. Podľa svojich možností aj tu ešte ochotne vypomáhala drobnými službami v práčovni a v záhrade. Neskôr sa s láskou starala o sr. Alexínu, ktorá bola odkázaná na pomoc. Sestra Ľudvika bola vždy citlivá na potreby iných a ochotná pomáhať slabším.

 V posledných rokoch  života ju Pán navštívil krížom, chorobou, ktorú prežívala v odovzdaní sa do jeho vôle. V utorok, dňa 18. augusta  vo večerných hodinách vedome prijala pomazanie chorých a počas modlitby sv. ruženca odovzdala svoju dušu do rúk svojho Stvoriteľa a Pána.

Sestra Ľudvika, odpočívajte v pokoji! R.I.P.

 

sr.Ludvika
  • sr.Ludvika
  •