Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade od 31. júla do 2. Augusta 2015 bolo príležitosťou stretnúť množstvo mladých ľudí prežívajúcich úprimne svoju vieru v Boha. Hlavnou témou stretnutia bolo hľadanie pokladu. A tak sme sa my, kandidátky, novicky a sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého pridali k tomuto hľadaniu. Čo sme našli, čo sme dostali alebo čo nás oslovilo na tomto stretnutí – o tom sa s vami chceme podeliť.

  „Celé národné stretnutie mládeže sa nieslo v duchu hľadania pokladu. Keď sa spätne pozerám na uplynulé tri dni, uvedomujem si, akým veľkým pokladom je samotná Cirkev a aké krásne je navzájom sa deliť a obohacovať darmi, ktoré sme dostali od nášho milujúceho Boha. Krásny spev, tanec, divadlo, zábavní moderátori, oslovujúce príhovory kňazov a biskupov z celého Slovenska, nádherná grécko-katolícka liturgia, silné svedectvá mladých ľudí o ich viere či obrátení, originálne „expo“ povolaní, zdieľanie sa v skupinkách, do detailov premyslená a vystihujúca výzdoba, množstvo dobrovoľníkov a zdravotníkov dohliadajúcich na hladký priebeh podujatia... A za tým všetkým predovšetkým nespočetné množstvo ochotných a horlivých sŕdc. A práve toto je jeden z ďalších pokladov: mať ochotné a zapálené srdce, ktoré sa vie podeliť o svoj malý kúsok dobra so svojím blížnym. A keď sa tieto malé kúsky dobra a krásy spoja – vždy vznikne nádherné Božie dielo, akým bolo aj toto stretnutie, z ktorého vytryskovala priam životodarná radosť.“ (novicka Jana Smutná)

„Bolo vidno, že mládež sa na toto stretnutie pripravovala už dlhšiu dobu: vedeli, prečo prišli a čo očakávajú. Animátori tiež veľmi dobre zvládli svoju úlohu. Okrem toho sa mi páčilo, ako tu na Slovensku spolupracuje televízia s biskupmi, ktorí prišli na toto stretnutie takmer z celého Slovenska. Program bol pestrý a prepojený rôznymi spôsobmi, či už cez prednášky, liturgiu, spev alebo divadlo. A nad tým všetkým vládla radostná atmosféra naplnená Duchom Svätým.“ (Sr. Miroslava Potracka, SSpS)

 „Na P15 bola veľmi dobrá atmosféra, Mladí ľudia sa spoznávali a zároveň si odovzdávali aj skúsenosti s prežívaním osobnej viery,  kde je ich ukrytý poklad. Mňa obohatila aj práca v skupinkách s animátorom, kde sme sa delili o osobnom živote. Zaujali ma aj svedectvá mladých a rodín, ktoré prišli aj s viacerými deťmi na stretnutie. Aj počasie nám prialo, za to patrí Bohu vďaka.“ ( sr. Viannneya, SSpS)

 „Nemohla som sa, bohužiaľ, zúčastniť celého programu P15, ale z toho, čo som mala možnosť vidieť, som na takej všeobecnejšej úrovni mala radosť z krásy a profesionality programu. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k jeho príprave, za ich námahu a lásku. Taktiež ma potešilo množstvo mladých ľudí odhodlaných hľadať poklad, ktorý nehrdzavie a tiež láskavé prijatie podujatia zo strany Popradčanov. Konkrétnejšie ma oslovila Krížová cesta s otcom biskupom J. Haľkom v piatok večer, počas ktorej sme prosili o pretvorenie nášho srdca podľa Ježišovho Srdca „nielen na papieri“. Zanechala vo mne stopu myšlienka pokrčeného papiera vyjadrujúceho podstatu človeka: neustále vstávajúceho a opravujúceho... A že ani tretí pád - sčernatý spálený papier - nie je prekážkou pre Boha, ktorý stvoril svet z ničoho.  Veľmi povzbudzujúcou bola radostná, srdečná a láskavá atmosféra počas EXPO povolaní v sobotu poobede. Som veľmi vďačná za tieto dni.“ (kandidátka Mirka)

 "Na národnom stretnutí mládeže som bola tento rok prvýkrát. Trochu som mala obavy z priebehu tejto akcie, z mne neznámeho miesta, z množstva neznámych ľudí a z "expa povolaní", kde som mala spolupracovať na  prezentovaní našej misijnej kongregácie. Avšak tieto obavy zmizli po príchode, k čomu dopomohol pohľad na mnoho radostných, mladých ľudí z celého Slovenska, zasvätených osôb a stretnutie sa s množstvom známych. Myslím si, že stretnutie bolo organizované na vysokej úrovni. Program bol veľmi obohacujúci, kreatívny...Veľkým povzbudením bolo pre mňa veľké množstvo mladých, ktorí dali svoje sily, dary, talenty na pomoc pri organizácii, tvorení programu, budovaniu Božieho kráľovstva. Som Bohu vďačná za tento krásny, pokojný, požehnaný a milostivý čas, ktorí sme tam mohli spolu prežiť ako jedna rodina." (kandidátka Ivanka)

„Toto stretnutie vo mne zanechalo hlboký zážitok blízkosti a jednoty Cirkvi. Kňazi, biskupi, rehoľníci, starí, mladí, deti, slobodní, zadaní všetci zhromaždení na jednom mieste za tým istým cieľom – stretnúť živého Krista.“ (novicka Martina)

 „Medzi mnohými inými bol pre mňa veľmi silným zážitok účasť na gréckokatolíckej sobotnej omši nie len pre veľkú duchovnú bohatosť jej obradov a krásny spev, ale aj pre hlboký zážitok pri rozdávaní svätého prijímania - nekončiace rady mladých ľudí k asi 6 kňazom pred vstupom do chrámu, úprimná radosť mladých z osobného stretnutia s Kristom v Eucharistii zrkadliacich sa v ich tvárach....toľko milosti sa v ten okamih rozdávalo na schodoch do katedrály...Pán Ježíš bol vskutku medzi nami!“ (kandidátka Lenka)

 „Veľmi sa mi páčil úvodný program-  prehľad toho, čo sa udialo v r, 1984. Ale v podstate celý program bol veľmi dobre pripravený, boli pozvaní mnohí vzácni hostia a najväčším bonusom pre mňa bola medzi nami počas celého P15 prítomnosť našich otcov biskupov a spoločne ranné modlitby s nimi podľa jednotlivých diecéz.
Tešilo ma, že sme sa dokázali cca 2000 ľudí  viackrát presunúť v dlhokánskom rade bez kolapsu dopravy v meste.
Obohatením bola grécko - katolícka bohoslužba a pri každej sv. omši nádherné spevy a hodnotné homílie.
Expo povolaní ponúklo účastníkom P15 aj obyvateľom Popradu možnosť tešiť sa a stretnúť sa s rozmanitosťou služieb zasvätených osôb v Cirkvi. Vyvrcholením P15 bolo pozvanie poľských mladých na svetové dni mládeže do Poľska v roku 2016 na stretnutie so Sv. Otcom. Nech dobrý Boh odmení všetkých organizátorov a dobrovoľníkov hojnosťou svojich darov! Ďakujeme za možnosť byť účastné na stretnutí P15, a tak sa povzbudiť vo viere v živého Boha a byť povzbudením aj pre iných.

 Sestry, novicky a kandidátky SSpS

 

Hymna Národného stretnutia mládeže P15 na tomto linku: https://youtu.be/_jmwts3ql7A

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
1b
1c
1d
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 1b
 • 1c
 • 1d
 •