Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

V dňoch 10. - 13. júla 2015 sa v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre uskutočnilo eurostretnutie kandidátok a postulantiek  Misijných sestier SSpS.

 

Spojené nadšením a túžbou, posilnené milosťami Ducha Svätého, sme spoločne prežili veľmi krásny a požehnaný čas plný radosti zo spoznávania sa navzájom, spoločnej modlitby a prednášok.

Stretlo sa nás 11 osôb zo 7 krajín Európy. 3 kandidátky za Slovenskú provinciu, 1 postulantka z Rumunska a 1 postulantka z Nemecka spolu so svojimi majsterkami. Medzi nami bola prítomná aj sr. Laura, zodpovedná za anglicky hovoriaci euronoviciát v Ríme a sr. Magdaléna, provinciálna predstavená Rakúska.

Témou nášho stretnutia, ktoré bolo zamerané na povolanie žien v Biblii, nás doprevádzala sr. Luzia Schmuki,SSpS, pôvodom zo Švajčiarska.

Veľmi povzbudzujúce pre nás bolo zažiť odlišnosť kultúr, čo je jedným z typických rysov našej kongregácie – žiť rôznorodosť v jednote. Pri našich začiatočníckych, spočiatku neohrabaných, pokusoch o konverzáciu v angličtine, sme si mnohokrát pripomenuli myšlienku sv. Jozefa Freinedemetza: „Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je reč lásky.“

Počas stretnutí nás veľmi oslovili životy 3 biblických žien: Sefory a Fuy, ktoré napriek zákazu faraóna zachránili hebrejských chlapcov pred smrťou, a tiež príbeh Samaritánky, ktorá sa stretla s Ježišom pri Jakubovej studni. V príbehoch týchto žien nás oslovili najmä ich statočnosť, múdrosť, vernosť, ochota otvoriť sa a šíriť radostnú zvesť, ktoré sme si zobrali ako poučenie a vzor pre náš zasvätený život.

V sobotu sme so sr. Katkou Niezgodou,SSpS išli na zaujímavú exkurziu do komunitného a materského centra v rómskej osade na Orechovom dvore v Nitre. Veľmi nás tu oslovil spôsob práce s rómskymi deťmi a ich mamičkami, i bohaté ovocie, ktoré táto práca prináša. Výlet sme zakončili výbornou zmrzlinou a prechádzkou po Kalvárskom vŕšku.

V nedeľu bol čas na spoločnú reflexiu prežitých dní a tvorivú prácu. Tu mala každá z nás možnosť pomocou hrnčiarskej hliny vytvoriť symbol stretnutia s Kristom vo svojom osobnom povolaní.

Už sa veľmi tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

 V radosti Ducha Svätého a vďačnosti aj za Vaše modlitby kandidátka Lenka

DSC05746
DSC05754
DSC05803
DSC05806
DSC05845
DSC05873
DSC05904
DSC05911
  • DSC05746
  • DSC05754
  • DSC05803
  • DSC05806
  • DSC05845
  • DSC05873
  • DSC05904
  • DSC05911
  •