Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Walsinghamské spoločenstvo na Slovensku združuje ľudí, ktorí boli nadšení myšlienkou katolíckej konferencie New Dawn, ktorá je: znovu objaviť všetky skryté krásy a poklady Cirkvi. Tento rok sa uskutočnil už 3. ročník konferencie Nové svitanie v dňoch 11. - 15. júla 2015 na Skalke pri Trenčíne. 

V roku 2009 sa na púti a následnej konferencii New Dawn pri starodávnom pútnickom mestečku Little Walsingham stretli ľudia zo všetkých končín Slovenska. Nadšení živou Cirkvou, ktorú na tomto mieste spoznali a prekypujúci radosťou, sa rozhodli pokračovať v spoločnom stretávaní a v modlitbách aj po návrate na Slovensko. Začali sa stretávať raz mesačne v Trenčíne, neskôr aj študenti v Bratislave. Od roku 2012 sa hlavnou náplňou ich poslania stala organizácia konferencie Nové Svitanie, ktorá má byť slovenskou obdobou anglickej konferencie New Dawn, na ktorej sa spoznali. Ich snom je zažiť na Slovensku obnovenú a radostnú Cirkev plnú života a zapálenú pre Božie Kráľovstvo.

Tento rok sa uskutočnil už 3. ročník Katolíckej pútnickej konferencie Nové svitanie v dňoch 7. – 11. júla 2015 na Skalke pri Trenčíne. Toto miesto bolo pre účastníkov v tomto roku, Roku zasvätených, ešte zvlášť symbolické, nakoľko tu žili rehoľníci sv. Andrej – Svorad a Benedikt. Prednášky sa tento rok niesli v duchu motta: „...ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi”  (Jn 1,12). Konferencia prilákala ľudí z rôznych častí Slovenska, ba aj z Českej republiky. Program bol skutočne bohatý a veľmi pestrý – sväté omše, adorácia, mariánska púť, modlitby za uzdravenie, prednášky, modlitba chvál, modlitba za uzdravenie, gréckokatolícka liturgia. Medzi hosťami nechýbali Mons. Peter Brodek, o. Dominik Markoš, o. Vladimír Skyba, írsky kňaz o. Pat Collins, CM, Peter Lipták, Daniela Obšajsníková, Richard Vašečka a ďalší. Provinciálna predstavená Misijných sestier sr. Lucia Slušná, SSpS predstavila v jednom worskope našu kongregáciu a osobitne jej misijnú prácu na Ukrajine. Aby všetko prebiehalo hladko, ľudia z Walsinghamského spoločenstva a dobrovoľníci boli rozdelení do rôznych tímov – stravovací, technický, liturgický, hudobný, mládežnícky, modlitbový, security, registračný, gréckokatolícky, a v neposlednom rade detský tím.

V tomto tíme som bola aj ja. Deťom sme sa snažili ponúknuť duchovný program, ako adoráciu prispôsobenú ich veku, detské katechézy, Cesta svätých, ale i športové aktivity - hry na lúke, naháňačky, hľadanie motýľov, i tvorivé činnosti a kreslenie. Výnimočnosťou bola mini kapela, ktorá nám spríjemňovala čas v stane a mohli sme si zaspievať a poukazovať rôzne piesne. Aj ku nám zavítali rôzni hostia, ktorých prítomnosti sme sa veľmi tešili. Okrem detí, ich spontánnosti a možnosti vyšantenia sa s nimi, sa stali darom pre mňa počas tohto týždňa mnohé stretnutia s mladými a rodinami, ktoré sa stali tak nenútene – v uličke medzi stanmi, pri umývaní zubov, na púti, pri svetle mesiaca, pri šálke čaju, v rade čakania na obed. Ďakujem Bohu za strávený čas v službe tým najmenším, i za všetky dary, ktoré mi daroval.

DSCN1987
DSCN2077
DSCN5174
DSCN5208
DSCN5210
DSCN5222
IMG_8349
IMG_8600
IMG_8760
IMG_8765
IMG_8772
 • DSCN1987
 • DSCN2077
 • DSCN5174
 • DSCN5208
 • DSCN5210
 • DSCN5222
 • IMG_8349
 • IMG_8600
 • IMG_8760
 • IMG_8765
 • IMG_8772
 •