Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

 Skupina 28 sestier sa zišla 13.a 14. júna 2015 v našom materskom dome v Steyli. Terciát je vyčlenený čas 3 mesiacov, ktorý slúži obnove v duchovnom živote.

 „Prebuďte svet!“ Táto myšlienka, ktorú smeroval Svätý otec František v Roku zasväteného života všetkým zasväteným, odznela i v úvodnej svätej omši tohtoročného medzinárodného terciátu. Skupina 28 sestier sa zišla 13.a 14. júna 2015 v našom materskom dome v Steyli, v Holandsku, kde bola založená naša kongregácia. Tieto miesta dýchajú hlbokou vierou a neochvejnou dôverou našich zakladateľov, ktorí vo vernosti odovzdali svoj život Bohu na šírenie misijného diela Cirkvi. Terciát je vyčlenený čas 3 mesiacov, ktorý slúži obnove v duchovnom živote, upevňuje sestry v ich misionárskom povolaní a posilňuje rodinného ducha v našej Kongregácii. Komunikačným jazykom tohto terciátu je angličtina a zúčastňujú sa na ňom sestry zo 7 krajín, pracujúcich v 10 krajinách a 16 provinciách. Zo Slovenska sú tu prítomné 3 sestry – sr. Mária Magdaléna, sr. Veronika Theresia a sr. Mária Bernadeta. Prvých 10 týždňov bude sestry hostiť náš materský dom, počas ktorých sa zúčastnia aj na duchovných cvičeniach. Tie začnú v piatok 24. júla a potrvajú do soboty 1. augusta 2015. Posledné dva týždne sestry pocestujú do Ríma. Cestou navštívia mesto Oies v Taliansku, ktoré je rodiskom svätého Jozefa Freinademetza, aby si u neho vyprosili milosti pre všetky naše misijné činnosti. Sprevádzajme sestry modlitbou, aby sa tento čas stal pre nich časom vnútornej obnovy ducha, načerpaním nových telesných síl a prehĺbením sa vo svojom misionársko – rehoľnom povolaní. Nech ich Boh upevní cez príhovory svätého Arnolda, blahoslavenej Matky Márie a Matky Jozefy a celej našej zakladajúcej generácie vo vernosti, ochotnej službe a v sesterskom spolunažívaní v našich komunitách.

Sr. Katarína Junasová,SSpS

 

Großes Bild Terziat 2015
  • Großes Bild Terziat 2015
  •