Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Aj tento rok sa mohli mladí z celého Slovenska zúčastniť už 19.ročníka Misijných prázdnin, ktorý prebiehal v Žiline na Cirkevnom gymnáziu sv. Františka z Assisi v dňoch od 6. do 11.júla 2015.

Tohto tábora sa zúčastnilo okolo 70 účastníkov, pre ktorých 20 animátorov pripravilo bohatý program. Za celé podujatie zodpovedal P. Martin Madassery SVD.

„Sám to nedáš“ bolo hlavným mottom misijného tábora, ktoré malo viesť k uvedomeniu si, že v našom  živote a v našom povolaní potrebujeme Boha a priateľov. K tomuto uvedomeniu nás prišli povzbudiť aj misionár P. Kamil Kočan SVD, ktorý pôsobí v Zimbabwe, sr. Katka Pavelová, SSpS, ktorá pôsobí v Togu a manželský pár z Trnavy, ktorý nám priblížil život v manželstve, jeho hodnotu a krásu. Naši mladí účastníci sa veľmi potešili návšteve už bývalých animátorov a teraz už novokňazov P. Tomáša Gerboca SVD a P. Stanislava Orečného SVD.

Súčasťou programu bol aj výlet na Zástranie, ples, rôzne hry, tance, kurz mladého misionára a iné aktivity. Samozrejme dôležitým každodenným bodom programu boli sv. omše, adorácie a modlitby.

Ďakujeme Bohu za požehnaný čas, za Jeho priazeň a už teraz sa tešíme na ďalší turnus, ktorý bude v Nových Zámkoch.

 

MP2015 - 2
MP2015 -3
MP2015 -4
MP2015 -5
MP2015 -6
MP2015-1
  • MP2015 - 2
  • MP2015 -3
  • MP2015 -4
  • MP2015 -5
  • MP2015 -6
  • MP2015-1
  •