Kázeň p. Kamila Kočana,SVD pri obnove sľubov junioriek 28.6.2015

A dnes nám Boží uhol pohľadu pomáhajú nachádzať aj naše mladé sestry, misionárky, ktoré sa rozhodli obnoviť svoje zasvätenie.

 

Milovaní!

 „Dievča neumrelo, ale spí.“ Tak to videl Ježiš. A to je jediná vec, ktorú vám dnes chcem povedať – Boží uhol pohľadu je vždy lepší než náš.

Ježiš sa predtým pýtal, obklopený davom: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“

A učeníci mu odpovedali zo svojho uhla pohľadu (dokonca si pritom mysleli, že on by to mal vidieť rovnako): „Veď vidíš, že sa na teba tlačí zástup, tak načo sa pýtaš?“

Učeníci videli zástup, ale nevideli trpiacu ženu. Lenže, kde je dav ľudí, tam Boh nevidí dav ľudí, ale vidí každú jednu osobu, vysokú aj nízku, zdravú aj chorú, starú aj ešte nenarodenú. V zástupe ľudí vidí náš Boh každého jedinečného človeka; v hocijako veľkom dave vidí aj teba a zaujíma sa o tvoje trápenia a bolesti. To je Boží uhol pohľadu. Preto bola trpiaca žena v dave uzdravená.

 Ten istý problém uhla pohľadu sa tam vyskytol neskôr, keď prišli sluhovia z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“ Oni už nevideli dôvod vyrušovať Ježiša. Boli si istý, že je po všetkom a nikto a nič už tomu dievčaťu nedokáže pomôcť. Nevideli ani štipku nádeje na jej záchranu.

Ale Ježiš povedal: „Neboj sa, len ver.“

V Božích očiach neexistuje nič také ako beznádej. V Božích očiach je vždy plnosť súcitu a porozumenia. A hlavne, Boh vždy vidí riešenie, to najlepšie riešenie akéhokoľvek tvojho problému. Neboj sa. Len ver!

 A nakoniec, vnútri v tom dome Ježiš vyhlásil: „Dievča neumrelo, ale spí.“ Náš Pán si môže dovoliť povedať tak divnú vec o dieťati, ktoré je očividne mŕtve, pretože v jeho očiach je to pravda – pre neho zobudiť ju zo smrti je tak jednoduché, ako zobudiť ju zo spánku.

Mŕtve dievča je z Božieho uhla pohľadu stále nažive, je ukrytá v jeho dlaniach, čakajúca na jeho hlas, ktorý ju raz prebudí v jej vzkriesenom tele. Presne tak isto, ako je to s každým zosnulým z tvojej rodiny, čakajúcim na prebudenie v posledný deň veľkého vzkriesenia. Lenže väčšina ľudí nevidí túto jednoduchú pravdu.  

Oni sa tam z Ježiša smiali. Jediné, čo videli zo svojho uhla pohľadu, bolo mŕtve telo. A neskúsili sa naň pozrieť z Božieho uhla pohľadu.

 Celý svet z nášho, ľudského uhla pohľadu, je plný neosobného utrpenia, beznádeje a smrti. Svet z Božieho uhla pohľadu je plný vzácnych trpiacich ľudí, čo potrebujú Ježišov dotyk, je plný nádeje a života.

 Našou misiou na tomto svete je hľadať tento Boží uhol pohľadu a podeliť sa s ním s ľuďmi okolo nás. Nachádzame ho v modlitbe, v Božom slove, vo sviatostiach a v spoločenstve bratov a sestier našej Cirkvi. A dnes nám Boží uhol pohľadu pomáhajú nachádzať aj naše mladé sestry, misionárky, ktoré sa rozhodli obnoviť svoje zasvätenie:

            Svojou dobrovoľnou chudobou nám pripomínajú, že z v Božích očiach je dôležité to, či sme bohatý na lásku.

            Svojou príťažlivou čistotou nás učia, že z Božieho uhla pohľadu je láska omnoho viac ako z pohľadu ľudského.

            Svojou hrdinskou poslušnosťou nám ukazujú, že Boh sa pozerá na našu vôľu ako na najúčinnejší nástroj svojej lásky.

            Ich život v komunite nám všetkým dokazuje, že Boh vidí obrovskú hodnotu v ľudskej spolupráci a v blízkych vzťahoch.

 A ich odovzdanie sa pre misie v celom svete nás všetkých povzbudzuje v našej malej misii – teda hľadať Boží uhol pohľadu a deliť sa s ním s ľuďmi okolo nás.

 Milovaní, milované, Boží uhol pohľadu je vždy lepší než náš. Poďme ho hľadať. Pozrime sa dnes na náš život (život zasvätený, život v manželstve alebo v hľadaní) a pozrime sa naše problémy aj túžby – a opýtajme sa nášho Boha: „Ako to vidíš ty, Pane?“

 

 

 

 

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie