Deň otvorených kláštorov - v Ivanke pri Nitre

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v našom Kláštore Ducha Svätého bude v nedeľu 28.júna 2015

Srdečne ste pozvaní na program:

7.00 - modlitba ranných chvál v kaplnke

7.30 - sv. omša, v ktorej obnovia sestry rehoľné sľuby

         - dopoludnia – predstavenie života, spirituality a charizmy Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého

o 15h - sú pozvané najmä deti a mládež na hry a zábavné aktivity

Do Dňa otvorených kláštorov (DOK) sa zapojilo viac ako 42 reholí.
Nepôjde len o prehliadku priestorov kláštorov, ale tiež domov, zariadení či inštitúcií, kde rehoľníci žijú a pôsobia, napr. školy, nemocnice, sociálne zariadenia. Organizátormi podujatia sú Konferencia vyšších predstavených ženských reholí a vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Tento deň bude najväčším podujatím, ktoré organizujú rehoľníci na Slovensku pre širokú verejnosť v rámci Roka zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František.

Tešíme sa na Vás                                                                                        Misijné sestry

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie