25. výročie rehoľných sľubov

Svoje strieborné jubileum rehoľných sľubov v Misijnej kongregácii Služobníc Ducha Svätého oslávili  sr. Mária Gunišová, sr. Klára Vörös a sr. Iva Kušíková.

Slávnosť sa konala 7.6. 2015 v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre. Okrem sestier zo slovenskej provincie nás potešili svojou prítomnosťou aj sestry na dovolenke z iných komunít - Ríma, Ruska a Rakúska. Nechýbali ani príbuzní. Hlavným celebrantom svätej omše bol páter Peter Dušička, SVD, ktorý za základ svojej kázne zobral slovo „márnotratný“. Prirovnal zasvätených ku oleju, ktorý žena vyliala na Ježišove nohy a pred spoločnosťou to bola márnotratnosť, zbytočnosť. Podobným pohľadom sa ľudia môžu pozerať na zasvätených. Vrátil sa aj k úvodnému príbehu o čističovi striebra, cez ktorý uistil jubilujúce sestry a nás všetkých, že aj v čase skúšky „ohňom“ Boh nespúšťa z nás oči a vie, kedy je naplnená doba nášho očisťovania. Originálnym prvkom v liturgii prinášania obetných darov bol džbán, ktorý symbolizoval človeka a jeho schopnosť byť napĺňaný Bohom. Slávnosť pokračovala celý deň v radostnej atmosfére. Jedna z jubilujúcich sestier povedala: „Cítila som vďačnosť, radosť a pokoj.“ Svätému Trojjedinému Bohu patrí v prvom rade vďaka za životy a povolania našich jubilantiek a k nemu smeruje aj naša prosba, aby ich životy boli ľúbeznou vôňou.

DSC05194
DSC05197
DSC05202
DSC05215
DSC05224
DSC05239
DSC05252
DSC05255
DSC05258
DSC05278
DSC05305
DSC05308
DSC05314
 • DSC05194
 • DSC05197
 • DSC05202
 • DSC05215
 • DSC05224
 • DSC05239
 • DSC05252
 • DSC05255
 • DSC05258
 • DSC05278
 • DSC05305
 • DSC05308
 • DSC05314
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie