Turice 2015

Duch svätý a apoštoli

 

                                      Apoštoli počuli Ježiša rozprávať o svojom Otcovi a o jeho kráľovstve, o pokání, o modlitbe, o utrpení... Všetky tieto životodarné pravdy boli pre nich však nezrozumiteľné. Ich duch totiž ešte nebol týmito pravdami preniknutý do takej miery, že by si mohli podľa nich zariadiť život. Ich láska k Ježišovi vôbec nebola láskou silnou. Mali síce radi svojho Majstra, ale príliš ľudsky – to sa ukázalo pri jeho utrpení. Ježiš o tom vedel, preto ich musel najprv „premeniť.“ Prosil teda Otca o zoslanie Ducha Tešiteľa, ktorý by im dal potrebné osvietenie, odvahu a silu: “Keď nadišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie silný vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. Všetkých naplnil Duch Svätý...( Sk 2;1-4)

Prostredníctvom Ducha Svätého už porozumeli všetkému - pochopili zmysel i obsah rečí Majstra a skutočný význam jeho utrpenia i jeho obety na kríži. Svätý Duch premenil ich málo odolnú vieru vo vieru, ktorá mohla hory prenášať a ich ľudský strach za zmenil v odvahu, ktorá mohla odporovať názorom sveta a jeho výsmechu.

Duch Svätý a ľudstvo

                                         Dnešný svet potrebuje Svetlo Ducha Svätého viac ako kedykoľvek predtým. Tma je totiž silná – mätie ľudí, ich srdcia trápia rozličné úzkosti... Všade vo svete sa vytvárajú sprisahania proti Kristovi a jeho Cirkvi...Rastie úsilie presvedčiť ľudí, že náboženstvo je celkom zbytočné, že je „ópiom ľudstva“... Vzrastajú tendencie vykázať Boha zo spoločnosti, z rodiny, zo života jednotlivca...   Dnešný svet potrebuje Lásku Ducha Svätého. Oddal sa totiž beznádejnosti a zúfalstvu, ktoré sú príčinou bezútešnosti a smrti... Ťažký hriech necháva človeka v osamelosti – on potom stráca všetku odvahu a ponára sa do sveta, v ktorom neprebýva šťastie.

Dnešný svet potrebuje posilnenie. Do cesty Kristovmu dielu sa totiž stavia moderné pohanstvo a ateizmus...Prenasledovania a ich mučeníci sa opäť stali postrachom... Ľudstvo sa rozdelilo do dvoch táborov – jedni sú pre a druhí proti Kristovi...Mnohí ľudia už nemajú sily na odpor... Bojujú sami za seba a chcú sa stať svätými bez pomoci Boha...

„Keď príde Tešiteľ ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.“ (Jn 15,26)

                                        Kiežby mohol Svätý Duch nájsť v tebe pripravenú pôdu, aby tam zasial svoje semeno svetla, lásky a sily... Nech sa v tebe naplní sľub, ktorý dal Boh svojmu národu: „Dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“(Ez 36;26-27)

Ježiš nás svojim víťazstvom nad smrťou pozýva k životu. Prijmime toto pozvanie a nechajme sa naplniť pravdou. Buďme v tomto svete pravými učeníkmi a nasledovníkmi Ježiša. Dnešný svet nás chce odradiť ohováraniami a poukazovaním na slabosti, či chyby jednotlivcov. Ježiš vedel že sme slabí a preto sa obetoval ako čistá obeta za nás všetkých. Všetci sme pozvaní tvoriť Cirkev a nasledovať Ježiša. Nie ľudí, ale Ježiša a Ježiš prijal aj Judáša, aj Petra, aj cudzoložnicu...Ak chceme byť ako On, učme sa nenávidieť hriech, ale milovať človeka.

Hojnosť darov Ducha Svätého pre radostné misijné nasadenie v každodennom živote Vám prajú a vyprosujú 

Misijné sestry služobnice Ducha Svätého.

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie