Poslanie

Naša identita

Človek, ktorý sa modlí, má spolu s Bohom všemohúcu silu 

SME:

Ženy, ktoré ....

...... počúvajú

...... veria v nádherný príbeh Ježiša Krista

...... odpovedajú

...... riskujú za hranice známych kultúr a domáceho prostredia

...... kráčajú spoločne

...... budujú priateľstvá

...... putujú ako jedna komunita

...... aby boli hlasom, ktorý zvestuje posolstvo Nádeje, Radosti a Života

...... aby svedčili o Láske a Jednote Trojjediného Boha...

MY, SSpS:  

MISIJNÉ SESTRY SLUŽOBNICE DUCHA SVÄTÉHO: 

– sme Misijným rehoľným spoločenstvom učeníčok v medzinárodnej Kongregácii, ktoré je povolané podieľať sa na univerzálnej misii Boha v Ježišovi, v dynamike Ducha Svätého. 

 

Naše motto :“ Nech žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí“, predstavuje v skratke našu duchovnosť a charizmu. Misia je pôvodom a účelom našej Kongregácie.

Prinášajúc jej univerzálny charakter, sestry z rôznych častí sveta sú povolané svedčiť o Spoločenstve Trojjediného Boha v rozmanitosti kultúr a národov.  Ako misionárky sme povolané objať všetkých ľudí naprieč rôznym kultúram a náboženským tradíciám. Keďže naša misia má celosvetový charakter, medzinárodnosť je nevyhnutnou súčasťou života našej komunity.

NAŠU MISIJNÚ SPIRITUALITU V DNEŠNOM KONTEXTE VYJADRUJEME: 

Ako SSpS, 

sme milované a povolané Trojjediným Bohom zo všetkých národov

byť evanjeliovým spoločenstvom,

 zasväteným Misii v dynamike Ducha Svätého,

živeným Božím Slovom a Eucharistou

a pozvaným žiť Veľkonočné Tajomstvo.

Preto sme neustále vyzývané

rozlišovať pôsobenie Ducha ako jednotlivci aj ako spoločenstvo;

byť milosrdnou prítomnosťou Ježiša v jeho prorockej misii najmä v krajných situáciách;

budovať dobré vzťahy v našich komunitách, s ostatnými a s celým stvorením;

a zjavovať ženskú tvár Boha v našom svete.

(Dokument 12. Generálnej Kapituly)

 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie