Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Drahá  sestra  Lucia, drahé  spolusestry,

srdečne  Vás  všetkých  pozdravujem  a  od  Novorodeného  Pána vyprosujem  plnosť  Jeho  požehnania, svetla a sily Jeho  Ducha do  celého  roku 2015.Pri jasličkách budem zvlášť na Vás všetkých pamätať.

 

Úprimná vďaka za pekný  pozdrav.

Ja sa mám chvála  Pánu Bohu dobre, koľko mi Pán dá  ešte síl, chcem  sa snažiť ich  využiť, aby  Ho  čím viacerí  poznali a pocítili, ako  ich má rád. Možno  povedať, že si denne uvedomujem, a som vďačná Pánu Bohu  za dar viery, ktorý  nám dali  rodičia. Uvedomujem  si, čo  znamená viera, aký  je to  veľký   dar. Ako  ťažko je dospelým prijať niektoré  pravdy, ktoré  sme my dostali možno  povedať  s materský mliekom.

Larisa, päťdesiatnička, ktorá sa pripravuje na krst mi povedal. Sestra Agáta, všetko môžem komunistom  odpustiť, len nie  to, že  mi dali presvedčenie, že niet  Boha a ja som  takto prežila, možno  povedať, celý život. Ako  to  odovzdať mojim dospelým dcéram? Oni na Boha nemajú  čas, tak ako  som ho  nemala ani ja.

Prosím Vás o  Vaše modlitby, pretože len  nimi môžeme im  vyprosovať tento  dar viery, dar pozerať na  svet očami Boha, ktorý nás miluje a zlásky k nám prichádza  a denne  s otvoreným náručím nás čaká.

Vaša vďačná  sr. Agáta SSpS