Južný Sudán - Yei, December 21, 2014

“Svetlo svieti v tmách…” John, Prológ

 

Milé spolusestry a priatelia,

 

Boh Otec zveril svojho syna Ježiša Márii a Jozefovi ako dieťa.

Ježíš je nám zverený v každom človekovi,

aby sme ho prijali, milovali a starali sa o neho.

Vďační za Vašu podporu počas tohto končiaceho sa roka

s ktorou sme mohli v sile a radosti Ducha Sv. slúžiť mnohým ľuďom

hlavne v zdravotnom stredisku Sv. Bakhity

 

Želáme Vám Radostné Vianoce a požehnaný Nový Rok 2015!

 

Naša misia v spolupráci s inými uschopňuje našu Božiu rodinu stávať sa väčšou, silnejšou, bohatšou a radostnejšou. Potrebujeme sa navzájom ale nadovšetko potrebujeme Ježiša, aby nás miloval, zjednocoval, viedol, potešoval osvecoval učil a bol vždy pri nás.

Nech je on Kráľom našich sŕdc počas oslavy jeho narodenia a v budúcom roku. S nim v našich srdcia aj tma bude svetlom.

S touto nádejou a želaním zostáváme spojení v modlitbe na Vianoce a počas nového roka Vaša,                                                          

Sr. Veronika Rackova, SSpS & Com

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie