Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Milé sestry, milí priatelia,                                        

srdečne vás všetkých pozdravujem z Papuy Novej Guiney, zo 40° horúčav, pretrvávajúcich napriek obdobiu dažďov. Búrky sú tu teraz na dennom poriadku, či skôr večernom a nočnom a to aj s poriadnymi lejakmi. No dopoludnia si slniečko vždy vybojuje svoje miesto na oblohe a tá sa rozjasní a vyčistí. Vždy žasnem, že ráno takmer nenájdem stopy po nočnej búrke, sila slnečných lúčov veľmi rýchlo vysuší mláky. Nič tu nepripomína Advent a blížiace sa Vianoce, tak ako u nás, a napriek tomu, že to budú už moje piate Vianočné sviatky v Papue stále mi chýba zimná vianočná atmosféra. O to väčšia je výzva zapojiť do príprav hlavne srdce. A tiež si pripomínam že Advent je vždy – až do konca dní.

 

 

Som si vedomá toho, že od februára som sa ozvala len sporadicky a pár riadkami, no ako som už spomenula bola som maximálne vyťažená. Predsa len to bol môj prvý rok na univerzite, všetko bolo nové, musela som sa veľa učiť a zvykať si a hlavne hľadať a zhromažďovať materiál na moje prednášky. Okrem toho sa k tomu pridalo aj budovanie nášho univerzitného rádia, ktoré plánujeme spustiť budúci akademický rok, niekedy začiatkom marca. Takže keď sa pozerám späť musím len skonštatovať že to bol náročný rok a stál ma veľa fyzických i psychických síl. No aj v tých najťažších chvíľach som cítila, že toto je moje miesto a Pán má svoj plán, ale tiež  že je potrebné ostať otvorenou pre nové výzvy a zmeny. Úžasnú silu a energiu mi vždy dal návrat k niektorým témam a reflexiám z obdobia mojej probácie v Austrálii a z tohto času za ktorý som nesmierne vďačná, čerpám neustále.

Nechcem písať o smutných veciach, no predsa spomeniem, že tento rok bol poznačený stratou niekoľkých študentov ale i zamestnancov univerzity. Ich náhle odchody do večnosti boli pre nás zvyčajne šokom a spôsobili veľa nedorozumení a nepochopenia medzi študentami. Mnohí začali veriť že univerzita je prekliata a že za všetko môže pomník ktorý bol postavený obetiam leteckej nehody v 2011. Že priťahuje zlých duchov a tí usmrcujú študentov i zamestnancov. Veľa študentov na čas aj opustilo univerzitu a po návrate mali veľké problémy zvládnuť skúšky. No aj tak mám pocit že ku koncu akademického roka akoby sme boli viac zjednotení. Vzťahy medzi zamestnancami sú úprimnejšie a priateľskejšie a tiež vnímam viac vzájomného rešpektu medzi študentami a učiteľmi.

Všeobecne je život tu na univerzite veľmi pestrý, no hlavne pre študentov. Okrem všetkých technických vymožeností majú aj množstvo príležitostí na kultúrne vyžitie. Majú svoje vlastné zábavné akcie ale tiež tie ktoré pripravuje univerzita v podobe kvalitných a hodnotných filmov, a besied so zaujímavými osobnosťami. Existuje tu veľa  modlitbových spoločenstiev (napr. Mladí pre Krista, Ružencové spoločenstvo, Charizmatická obnova, ale tiež spoločenstvá iných denominácií...), takže každý večer sa ozýva spev a modlitby z rôznych kútov areálu. Momentálne však, keďže sú prázdniny, je tu nádherne ticho.

Samozrejme 8.decembra sme krásne oslávili naše 125. výročie tu v našej univerzitnej kaplnke spolu s celou komunitou ktorá žije v areáli. Okrem toho to je aj 115 rokov SSpS v PNG a 45 rokov našej služby tu na DWU.

Ja mám momentálne prázdniny, či dovolenku, ale keďže prebiehajú nejaké opravy v dome, ostávam na univerzite. Takže taká pracovná dovolenka. No konečne som mala trochu zmeny a mohla som si dovoliť ísť na svätú omšu do outstation, do buša. Veľmi som sa tešila z tej jednoduchosti a spontánnosti ľudí. Toto mi chýba. V januári by som rada išla aspoň na pár dní do Bogia, kde som pred tým strávila 2 a pol roka. Našu komunitu v Bogia sme museli zatvoriť minulý rok a sestrám ktoré tam strávili nejaký čas je to doteraz ľúto. Počas posledných dvoch rokov sa počet komunít znížil zo 14 na 11. Timbunke bolo zatvorené na jeden rok, no znovu sa otvorilo s novými apoštolátmi. Aj toto je realita našej provincie. Momentálne máme dve novicky pripravujúce sa na Filipínach, no žiadne postulantky a kandidátky. Počet junioriek sa tiež veľmi znížil. Máme nedostatok povolaní a sestry odchádzajú. Zvýšili sa nároky, čo je samozrejme dobre. Teraz môžu byť prijaté do postulátu len kandidátky ktoré majú ukončenú strednú školu. No kde-tu nám pribudne nová misionárka a ja čakám a modlím sa za spolusestru zo Slovenska, nech to mam „wantoka“. Čo vy na to?

Tak aspoň toľko o mne. Je to iné ako to bolo predtým, je to opäť niečo nové, je to výzva, je to náročné, no je to aj krásne... je to naša misia, je to Božia misia.

 

S láskou si vás všetky pozdravujem  a prajem požehnané Vianočné sviatky.

 Sr. Jaroslava, SSpS