Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Včera, na sviatok bl. matky Jozefy a na prvé výročie smrti našej sr. Veroniky Therésie, sme boli spolu s ostatnými probanistkami na kňazskú vysviacku štyroch SVD.

Otec biskup na začiatku jeho kázne poznamenal, že tento deň asi prevýšil aj všetky očakávania nášho otca Arnolda. To, že 4 SVD: jeden z Činy, dvaja z Toga a jeden z Vietnamu, príjmu kňazskú vysviacku v Chicago, USA, aby potom boli vyslaní do vzdialenej misie....

Bola to pekná slávnosť, rôznych kultúr a predsa jednej veľkej Arnoldovej rodiny. no chcem sa podeliť s jedným stretnutím, ktoré obzvlášť potešilo moje srdce. V USA provincii je jedna juniorka Sr. Rebeka, zo Sudánu. Ona prišla do USA ešte ako dieťa, ako utečenec. Včera sme spomínali našu sr. Veroniku Theresiu a boli to veľmi hlboké chvíle vďaky za obetu jej života za ľudí Sudánu. Asi si viete predstaviť, ako veľmi som bola spojená s Vami na Slovensku. 

tak Vás chcem aj keď o deň neskôr, pozdraviť so včerajším sviatkom. a poprosiť Vás o modlitby za nás v probácii, pre naše 30 dňové duchovné cvičenia, ktoré začíname v nedeľu 28.06. a tiež sa sr. Rebeku a za jej povolanie a lásku ku ľuďom Sudánu.

Pamätám na Vás a pripájam pozdrav od všetkých sestier z našej malej komunity.   Sr. Zuzana Sokáčová