Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Prichádzame k Vám so srdcom plným radosti a vďačnosti, aby sme sa s Vami podelili o naše pocity, ktoré sa v nás vynárali tak počas nášho stretnutia v Materskom dome, ako aj teraz v Aténach.

V Steyli sme mali milostivý čas, počas ktorého sme sa vzájomne spoznávali a pomaly sme začali budovať komunitu, formálne i neformálne. Mali sme čas na vyrozprávanie našich životných príbehov, našich snov a vízií; čas na modlitbu a uvažovanie a čas na bližšie oboznámenie sa s tým, ako naša zakladajúca generácia pristupovala k sociálne slabším ľuďom. Láska a podpora sestier steylskej komunity nám pomáhala objať misiu, ktorá leží pred nami v službe tým najzraniteľnejším.

 Tiež sme boli radi, že P. José Ignacio (riaditeľ JRS pre Európu) zostal dva dni s nami a podelil sa s nami o víziu a misiu JRS: sprevádzať, slúžiť, obhajovať. Naširoko nám porozprával o situácii migrantov, utečencov a ľudí, ktorí sú z vojnových oblastí premiestňovaní na iné územia vo vlastnej krajine. Rozprával aj o tom, že JRS pracuje už vo viac ako 50 krajinách. Tak isto nás oboznámil so situáciou migrantov v Grécku a s tým, čo je teraz najdôležitejšie pre nich urobiť. Zdôraznil, že služba sestier bude spočívať hlavne v ich milujúcej prítomnosti a v načúvaní a to zvlášť ženám a deťom, ktorí v tejto situácii najviac trpia.

 8.mája sme slávili misijnú rozlúčku, spojenú so sv. omšou, počas ktorej sa sestry gréckej „komunity v pohybe“ oddali svojej novej misii a prijali požehnanie od P. José Ignacia a spolusestier, ktoré sa zúčastnili tejto sv. omše. 9. mája v skorých ranných hodinách sme sa vydali na cestu do Atén. Tento deň budeme považovať za deň založenia „komunity v pohybe“ v Grécku.

 Cesta do Atén bola tak požehnaná, ako všetky tie mesiace, odo dňa, kedy sme začali „snívať“ o misii v Grécku (24. októbra 2016). V Aténach na letisku nás už čakala zástupkyňa riaditeľa JRS v Grécku, Cécile, a jeden francúzsky dobrovoľník. Zaviezli nás do domu, kde nás niekoľko migrantov vítalo hrejivým úsmevom. Miesto nášho bývania bolo veľmi pekne pripravené. Urobila tos veľkou láskou a oddanosťou Cécile spolu s niekoľkými migrantmi. I tobolo pre nás významným znamením.

 Jezuiti nás privítali večerou vo svojej komunite, ktorá sa nachádza asi 10 minút cesty od nášho domu. Bolo to milé opäť zakúsiť otvorenosť komunity a ich ochotu pomôcť nám, kedykoľvek budeme niečo potrebovať.

 V čase spoznávania situácie migrantov v Grécku budeme ďalej pokračovať v procese budovania komunity. Dnes sme už mohli zakúsiť, že niektorí migranti, zvlášť deti, sa v našej komunite cítia ako doma, keďže pomáhali pri príprave našich izieb, ktoré boli niekoľko mesiacov pred našim príchodom ich príbytkom.

 Tento spoločný čas veľmi zakusujeme a prežívame Božiu prítomnosť, čo je zaiste požehnaním Vašich modlitieb a Vašej dôvery. Prosíme, pokračujte v sprevádzaní misie v Grécku svojimi modlitbami a svojou láskou.

 Srdečné pozdravy od sestier Ady, Rastislavy a Clary,

 PS: Ak by ste si chceli prečítať a pozrieť viac informácií, navštívte našu webovú stránku:

https://www.worldssps.org/steyl-off-greece/


Fotografia

001
002
003
  • 001
  • 002
  • 003
  •