Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Prednedávnom som dostala otázku, kedy zasa napíšem nejaký list . Zdá sa, že som dlhšie nepísala, ale to určite poznáte, zozačiatku je všetko nové, zaujímavé, nepoznané, ale časom si tak zvykneme, že už nám veľa toho neznámeho nepripadá.

Ja som asi v tejto fáze. Ale tak trochu sa vám pokúsim priblížiť, ako tu prebehli posledné mesiace s aktivitami a tiež sviatky Veľkej noci.

 Vo februári sme po veľkých dvojmesačných prázdninách začali so všetkými aktivitami ako doteraz, a tiež nám pribudli katechézy v susednej dedine. Na popoludňajšie doučovanie sa nám toho roku nahlásilo toľko detí, že sme nemohli ani všetky prijať. Dokopy ich máme okolo 120, samozrejme podelené podľa ročníkov do skupín. Tak sa občas snažím nestratiť psychickú rovnováhu a zvládnuť ich .

 Ako som vám už spomínala, tu je veľká potreba kňazov, jedna farnosť má aj 30 filiálok, čiže nezvládnuteľné. Neviem, či sa nám podarilo čítať potreby čias, ale začali k nám chodiť deti a mladí z vedľajšej farnosti na doučovanie, a tak sme sa rozhodli ponúknuť im v ich farnosti katechézy. Miestami sa mi zdá, že to je bojové pole vo význame, že mnohí nie sú pokrstení, nevedia čo sú katechézy, čo je sv. omša. Nemáme priestory, iba školu, a tak je náročné ponúknuť čas katechézy ako rozvoj duchovnej osobnosti človeka... Pri 50 mladých ťažko zvládame udržať 30 sekúnd ticha alebo vôbec nejakej pozornosti . Musím priznať, že niekedy nás aj odrádza pripraviť pre nich nejakú tému. Tu si častokrát spomeniem na prvotné začiatky misionárov, ktorí prichádzali medzi ľudí, ktorí nemali žiadne vzdelanie, nepoznali civilizovaný svet a začali im svedectvom sprítomňovať Krista. Myslím, že žiaden začiatok nie je jednoduchý. Ja si pripadám, že ešte len hľadáme terén, nieto oranie pôdy . Tak si môžete na nás niekedy spomenúť.

 Sviatky Veľkej noci boli pre mňa tiež možnosťou vnímať ich v dosť odlišnom svetle, ako ich poznáme... Na Veľký piatok sme pripravili akože krížovú cestu s mladými. Nazývam ju „akože krížovou cestou,“ lebo v skutočnosti to bolo krátke putovanie mladých z našej dediny a susednej, ktoré vyvrcholilo modlitbou na hranici dvoch farností. Zúčastnilo sa ich v peknom počte . Na Bielu sobotu a Veľkonočnú nedeľu k nám prišiel jeden jezuita z Haiti, ktorý si tu robí tretiu probáciu. Tak to bolo tiež obohacujúce.

 Ešte sa s vami podelím o jednu skúenosť, ktorá mi pomohla vnímať sviatky v tom odlišnom svetle, ktoré som spomenula. Na Veľkonočnú nedeľu dopoludnia sa pobili chlapci z dvoch tzv. pandilli, teda skupiny mladých zapletených s drogami. Jednému z nich rozbili hlavu. My sme ešte nič netušili, navarili sme slávnostný veľkonočný obed a keď sme sa chystali obedovať, prišli chlapci s prosbou o pomoc, aby sme toho s rozbitou hlavou odviezli do nemocnice zašívať, lebo nikto ho nechce odviesť, ani taxikár, lebo všetci vedia, že je zapletený s drogami. Spolusestra ani na chvíľku nezaváhala, naštartovala auto a odviezla ho do nemocnice. Samozrejme nám to narušilo celú sviatočnú atmosféru, obed vychladol, popoludní sme už mali naplánované stretnutie leccio divina s rodinami, takže nebol čas ani na sviatkovanie, ani na pokojný obed. Ja som sa v prvom momente pýtala, kde má rodičov tento chlapec? prečo musíme letieť do nemocnice? prečo takéto situácie prídu v najmenej očakávanej chvíli? prečo ani sviatky nemôžeme prežiť trošku odlišne od tých bežných dní plných takýchto situácií? A tento vnútorný hnev s pohľadom na realitu mi pomohli vidieť odlišnosť. Niekedy tie moje predstavy o tom, ako by mal sviatočný deň vyzerať, ako by sa mal sláviť, sa odlišujú od tých, ktoré Boh pre mňa pripravil. Je jednoduchšie kontemplovať Zmŕtvychvstalého v kaplnke, ale On sa ukázal v drogovo závislom chlapcovi s rozbitou hlavou, ktorý nebol prijatý nikde, ale ktorý našiel prijatie u sestier. Učím sa chápať to Božie, to nepohodlné pre mňa samú a vidieť pestrosť Jeho pôsobenia v mojom živote. Niekedy potrebujem viac trpezlivosti sama so sebou J.

 Toľko odo mňa na podelenie sa s vami. Ďakujem za každú spomienku, modlitbu za mňa a za našich ľudí tu v milovanej Bolívii.

Ostávam v srdci a v láske s vami spojená.                                Sr. Sára