61. zasadnutie Komisie o postavení žien

Po dlhej dobe vás opäť zdravím z Grayslake v USA. Čas uteká rýchlo a my už máme za sebou takmer 4 mesiace našej probácie.

Milé spolusestry a priatelia,

Máme sa dobre, každá z nás sa snaží naplno prežívať tento výnimočný čas. Dnes sa s vami chcem podeliť o skúsenosti posledných dvoch týždňov. Dostali sme možnosť zúčastniť sa 61. zasadnutia Komisie o postavení žien (CSW61), ktoré sa konalo v sídle OSN v New Yorku. Toto zasadnutie prebieha každý rok a jeho hlavným cieľom je zabezpečiť rodovú rovnosť a zlepšenie postavenia žien vo svete. Tento rok bolo hlavnou témou „Ekonomické posilnenie postavenia žien v meniacom sa svete práce.“ Počas týchto dvoch týždňov sa zišlo viac ako 3 000 žien i mužov z celého sveta, ktorí sa stali hlasom všetkých žien a detí (predovšetkým dievčat), ktoré vo svete trpia diskrimináciou, porušovaním ich základných práv, či sú obeťami násilia. Krajiny reprezentovali nie len zástupcovia vlád, ale tiež obrovské množstvo mimovládnych organizácii, ktoré sa prácou v teréne snažia o zlepšenie situácie. Jednou z týchto organizácií je aj náš VIVAT International, ktorý spája 13 ženských i mužských kongregácií pod sloganom: „Spoločne za život, dôstojnosť a práva.“ Spolu so sr. Helen Saldanha, SSpS a p. Robertusom Mirsel SVD, sme mali možnosť vstúpiť do sveta, v ktorom sa zástupcovia mnohých krajín spoločnými silami, snažia o zmenu legislatívy, aby bol ochránený život i jeho dôstojnosť. Zasadanie prebiehalo formou mnohých konferencií a prezentácií.  Každý deň sme mali možnosť vybrať si niekoľko z takmer 70 ponúkaných podujatí, koré prebiehali v rôznych častiach mesta. Témy boli veľmi rozmanité, niektoré boli špecifické len pre konkrétnu krajinu, či skupinu žien, iné riešili celosvetové otázky. Je nemožné vymenovať všetky, ale uvediem aspoň príklad. Mnohé podujatia riešili rovnosť žien vo finančnom ohodnotení; ocenenie matiek, ktoré sa venujú rodine a výchove detí; pracovné podmienky žien, ktoré odchádzajú do zahraničia, aby sa starali o deti, starých ľudí, či domácnosť; násilie na pracovisku i v domácnosti; špecifické podmienky domorodých žien a ich uplatnenie; otázky dostupnosti a kvality vzdelávania atď. Veľa podujatí bolo zameraných na problém ochodovania s ľuďmi, prostitúcie, či pornografie na internete, kde sú denne tisícky žien i detí znovu a znovu predávané ako nejaké vlastníctvo. Ďalšou témou boli vynútené svadby neplnoletých dievčat, či ich tehotenstvá a tiež podmienky prisťahovalcov. Jednoznačne bolo z čoho vyberať...              

Ja osobne som volila viac sociálne, ako ekonomické témy. Aj kvôli väčšej zrozumiteľnosti jazyka, aj pre to, že sú mi bližšie. Bola som ohromená údajmi o obchodovaní s ľuďmi, hlavne tým, nakoľko je toto novodobé otroctvo reálne v dnešnej spoločnosti, bez ohľadu na sociálne postavenie, rasu, náboženstvo,  vo všetkých častiach sveta, možno aj v našom meste, na našej ulici... Veľmi pozitívne som bola prekvapená, nakoľko bola do popredia posúvaná rodina, jej význam i dôležitosť v boji za ľuské práva i rozvoji spoločnosti. No osobne ma najviac oslovil zápal všetkých týchto žien, s ktorým bojujú za práva svojích ľudí. A niekde vo mne bola otázka, či sa aj ja vo svojom povolaní a misii natoľko zasadzujem sa tých, ktorí v spoločnosti nemajú hlas. Asi si viete predstaviť, ako som sa cítila, keď za mnou prišli ženy so Sudánu, doprevádzané rehoľnou sestrou z Kene, a začali spomínať našu sr. Veroniku Theresiu... moje srdce zalialo také teplo pri spomienkach na ňu a jej obetu práve pri službe žene a jej deťom. Celkovo, bolo toto podujatie výzvou otvoriť oči a byť viac vnímavými na realitu okolo nás. Som vďačná za možnosť viac sa dozvedieť o VIVAT International a o tom, ako vyzerá ich práca od tých, čo pracujú v konkrétných misiách a sú svedkami nespravodlivosti až po ľudí v New Yorku, ktorí sa spolu s ďalšími organizáciami, snažia urobiť ich hlas dostatočne silným aby dosiahli prostredníctvom OSN zmenu zákonov.               

Celé dva týždne sa o nás starali naše spolusestry z New Yorku, bola to dobrá príležitosť lepšie ich spoznať a tiež sa dozvedieť o ich pôsobení a službe. Mali sme tiež možnosť trochu si pozrieť New York, ísť ku Soche slobody  a na Ellis Island.To je miesto miesto, kde v minulosti všetci prisťahovalci aj otroci vstupovali na tento kontinent. Teraz je tam nádherné múzeum, v ktorom sa skrýva kus histórie, pravdepodobne aj niektorých z naších dávnych predkov. Na sviatok sv. Patrika, ktorý sa tu v USA veľmi uctieva, sme boli v katedrále sv. Patrika, ktorá je sídlom arcibiskupa New Yorskej arcidiecézy.              

Milé spolusestry, milí priatelia, prajem vám ešte požehnaný čas pôstu. Posielam srdečný pozdrav od celej komunity v Grayslake, ale tiež od sr. Helen a p. Robertusa z Vivat a od sestier našej New Yorskej komunity. Ďakujem za všetky vaše modlitby a podporu. Ja na vás tiež pamätám.

Vaša sr. Zuzana Sokáčová


Fotogaleria

004
003
002
001
 • 004
 • 003
 • 002
 • 001
 •    

  feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie