Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Posielam Vám srdečný pozdrav zo zasneženého Grayslake v USA. My sme už konečne v plnej zostave a pomaly začíname naše spoločné putovanie. Tieto prvé dni sa zoznamujeme predovšetkým medzi sebou navzájom, ale aj s našim domom a prostredím, v ktorom bývame.

 Ale asi by som mala začať pekne po poriadku a najskôr napísať, kto tvorí naše pestré spoločenstvo. V komunite je nás 6 - našou predstavenou a formátorkou v tomto čase probácie je sr. Agathe, pôvodom z Nemecka, no už dlhé roky pôsobiaca v USA a tiež v Taiwane; ďalej tu máme sr. Ulomu z Nigérie, sr. Paolu z Argentíny, sr. Yinu z Číny a moju maličkosť zo Slovenska; komunitu dopĺňa sr. Margaretha z Indonézie Flores, ktorá v USA študuje. Ako vidíte, sme naozaj medzinárodná komunita zo 6 rôznych krajín, zo 4 kontinentov.

Probáciu sme začali 8.12. na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, v deň založenia našej kongregácie, jednoduchou modlitbou pri vešperách. Sr.Monica SSpS, provinciálna predstavená domácej provincie nás všetky privítala a uistila o silnej duchovnej podpore, ktorú Vy všetky na Slovensku intenzívne dopĺňate svojimi modlitbami. Ja to viem a silno to cítim!  Po nej sme sa presunuli do nášho nového domova asi hodinu cesty od  Chicaga a začali sme sa udomácňovať. Mám veľkú radosť z toho, že sa zúčastňujeme života vo farnosti sv. Giberta, ktorá je pre mňa veľkým povzbudením. Už prvú nedeľu som bola hlboko dotknutá životom vo farnosti a organizáciou celej liturgie ale aj bohatej sociálnej činnosti. Na sv. omši nechýbalo naozaj nič, ani  preklad do posunkovej reči pre nepočujúcich, ani nádherný spevokol. Po úvodnej modlitbe boli deti vyslané na detskú katechézu a po kázni sa zrazu zodvihla skupina dospelých a spolu s lektorom, ktorý niesol sv. Písmo, boli modlitbou doprevádzaní na svoju katechézu. Až neskôr som pochopila, že ide o katechumenov, ktorí sa zatiaľ zúčastňujú len liturgie Slova. Potom pokračovala sv. omša až kým nakoniec neprišlo ešte požehanie pre laičku, ktorá bola poslaná kňazom, aby odniesla Sv. Prijímanie tým, ktorý nemohli prísť na sv. omšu.  Naozaj som veľmi povzbudená tým, ako sa tu prežíva spoločenstvo Cirkvi.

Čo sa týka nášho spoločenstva, my sa pomaličky rozbiehame. Advent je veľmi výhodné obdobie na nový začiatok. Niektoré viac, niektoré menej sa trápime s angličtinou a znova sa dostávame do situácie, kde človek potrebuje pomoc aj v tých najzákladnejších a najjednoduchších veciach J Spoznávame naše chute, kultúru, naše príbehy a tešíme sa zo spoločenstva. Pripravujeme sa na prichádzajúce sviatky Narodenia Pána a všetky túžime, aby sa narodil aj v tom našom srdci, a aj v našej komunite. Snažíme sa mať otvorené oči i srdcia na realitu okolo nás a hlavne sa v nej snažíme vidieť Toho, ktorý nás povolal.

Milé spolusestry, chcem Vám zaželať pokojné a požehnané Sviatky. Aby malé Betlehemské Dieťa našlo miesto v srdci každej z Vás a aby ich naplnilo svojim svetlom, pokojom a láskou...  Ja na Vás pamätám vo svojich modlitbách a tiež prosím o tie Vaše, aby aj moje srdce bolo otvorené. Pridávam srdečný pozdrav od celej komunity v Grayslake!

V láske, Vaša sr. Zuzana Sokáčová


 

Fotografia

001
002
004
003
  • 001
  • 002
  • 004
  • 003
  •