Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

S mamami sa stretávame každý mesiac zatiaľ sú 3: Irina, Nadežda a Evgenia. Ira a Nada su Chakasky, Evgenia Ruska.

Milá sr. Lucia

 Na stretnutiach sa venujeme nejakej činnosti napríklad naposledy sme vyrábali mydlá alebo máme pozvaného niekoho na besedu najbližšie p. doktorku aby porozprávala mamám o správnej starostlivosti o deti. Mamám pomáhame aj tým, že im kupujeme nejaké potraviny. Projekt je dlhodobý. 

Pozdravujem sestričky.       sr.Felicita