Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Chcem Vám po dlhšom čase priblížiť môj život tu  v Južnej Afrike.

 Ako viete vediem projekt so sirotami. Táto práca ma veľmi napĺňa. neviem, či som vám spomínala, že tento rok sme začali stavať novú budovu pre náš projekt. Toto leto sa nám podarilo dokončiť túto stavbu. Deti sa už nevedeli dočkať, každý deň sa ma pýtali, kedy pôjdeme do novej budovy. Dnes je to už realita. 31. augusta sme mali otvorenie a požehnanie domu, ktorý nesie názov: Divine Mercy Home.

V júli počas školských prázdnin som sa  zapojila s niekoľkými deťmi do detského tábora, ktorý  organizoval kňaz z našej farnosti. Tábora sa zúčastnilo okolo 200 deti od 4 - 14 rokov z celej farnosti. Každý deň začínal ráno o 8:00 hod a končil o 15:30. Zavčas rána sme spolu s deťmi čakali na náš taxi, ktorý nás zaviezol na miesto, kde sa konal tábor. Cesta bola pre mňa veľmi vzrušujúca. Taxík plný detí, veľmi hlučná hudba až tak, že keď sme stáli na križovatke na červenej celé taxi sa triaslo s nami. Motto tábora bolo: Deti zo všetkých skupín tvoria hnutie pre pokoj, rešpekt, solidaritu pre zmenu vo svete. Program bol takýto: vztýčenie vlajky, národná hymna, modlitba, menšia tanečná  rozcvička, raňajky. Každý deň boli 2 prednášky napr.: - Boh stvoril svet, každý z nás je výnimočný, priateľstvo, vzťahy v rodine.... Potom nasledoval obed, práca v skupinách, tanec, spev, šport, zloženie vlajky, modlitba, odchod domov.

Posledný deň bol dňom športu - rôzne súťaže. My animátori a kňaz sme súťažili v behu. Deťom bolo veľmi smiešne vidieť mňa - sestru bežať v habite, držiac závoj na hlave. Bolo to veľmi napínavé, ale nakoniec sa nám podarilo vyhrať.
Môžem povedať, že program bol veľmi bohatý a deti boli spokojné. Som šťastná, že aspoň niektoré naše deti - siroty mohli sa zúčastniť tohto tábora, pretože celý rok sú stále iba doma.
Začiatkom augusta sme spolu s 2 juniorkami zo Zambie mali duchovné cvičenia v pastoračnom centre Dobrý pastier v Pretórii. Nádherné miesto, kde sa človek naozaj môže stíšiť,  meditovať, vnímať Boha, obdivovať krásu, všetko to, čo Boh stvoril pre nás ľudí.
Pre mňa to bol úžasný čas. Každý deň som mala možnosť vyjsť hore na kopec (môj vrch Horeb) a byt iba s Bohom.
Boh je naozaj úžasný, vždy nám dopraje to, čo pravé potrebujeme, hoci si to nie často uvedomujeme.
Po ukončení duchovných cvičení 15. Augusta sme pri večernej sv. omši v kaplnke regionálneho domu, my tri juniorky obnovili sv. sľuby. Na sv. omši boli prítomné niektoré naše sestry a tiež skupina ľudí z ružencového spoločenstva. Bola to veľmi pekná a jednoduchá slávnosť. Kňaz nás povzbudil, aby nám bola Panna Maria príkladom v našom zasvätenom živote. Aby sme ako ona, ktorá dala Bohu svoje áno bez toho, aby vedela, čo ju v živote všetko čaká, bolo aj to naše áno vždy dávané zo srdca a bez prekážky.
Tak aspoň toľko v krátkosti, čo tu zažívam. Čas neuveriteľne rýchlo beží a ak to je Božia vôľa, tak sa na budúci rok opäť uvidíme na Slovensku.
Ďakujem Vám za všetky modlitby a  obety, ktoré prinášate za nás a prosím naďalej o ne.

V modlitbách s Vami spojená                                 Vaša sr. Viera


 Fotografia 

 

011
008
006
005
003
010
009
002
001
  • 011
  • 008
  • 006
  • 005
  • 003
  • 010
  • 009
  • 002
  • 001
  •