Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Srdečne vás pozdravujem v tento turíčny čas z mojej milovanej Bolívie. Nech dynamika Tancujúcej Trojice aj nás zanimuje nechať sa vznášať v tomto tanci lásky a vytvárať jednotu s Trojjediným Bohom, ako aj s každým, kto je súčasťou nášho života.

 

Cochabamba, 9.5.2016

Milá sr. Lucia, milé spolusestry,
Srdečne vás pozdravujem v tento turíčny čas z mojej milovanej Bolívie. Prajem tak vám, ako aj sebe, aby sme dovolili Duchu Svätému, nech napĺňa naše srdcia svojou sviežosťou, kreativitou, svetlom a svojimi darmi. Nech dokážeme prinášať jeho lásku do našich životov, do života v našich vzťahoch, v našich komunitách, rodinách, v apoštolátoch a do ktorýchkoľvek miest, kde sme a čo robíme. Prajem požehnané Turíce každej jednej spolusestre na Slovensku.

Ozývam sa vám po dlhšom čase, ale nie preto, že by som na vás zabudla. Ďakujem za okružné listy, ktoré dostávam, a vďaka ktorým môžem sledovať život v slovenskej provincii. Teším sa, že máme dve mladé juniorky, že ďalšie pokračujú vo svojich apoštolátoch a prácach, do ktorých sú poslané. Tiež vždy keď dostanem správu o smrti našich starších spolusestier, tak ma zabolí, že už sa nestretneme... ale aj to je život a realita, ktorú žijeme.

Ja sa mám dobre, už naplno pracujem v apoštoláte s deťmi, ktoré k nám prichádzajú, aby sme im pomohli s úlohami a venovali im čas na hru i zábavu. Tiež mám skupinu detí a mladých, ktorí sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Mala som z toho všetkého trochu obavu, ako to budem zvládať jazykovo, ale Bohu vďaka, ide to a vzájomne si pomáhame. Musím priznať, že ma potešilo, keď jedna spolusestra povedala, že som asi jediná, ktorá sa po polroku učenia nového jazyka naplno nasadila do apoštolátu a zobrala zaň aj zodpovednosť. Myslím si, že niekedy strach v nás je taký veľký, že sa bojíme urobiť niečo, čo znamená riskovať a prijať aj neúspech. Ale bez riskovania asi vždy ostaneme v svojej ulite, ktorá nás ochráni pred každým nebezpečenstvom, ale zároveň ktorá nám neotvorí nové horizonty na vnímanie sveta z iného uhla pohľadu.

Som vďačná Bohu za túto skúsenosť, ktorú mi doprial a za mnohé horizonty, ktoré ešte len uvidím, a ktoré mi otvárajú oči. Aj keď odísť z krajiny, z domoviny, často krát znamená stratiť kontakty s príbuznými, známymi, s priateľmi... Ale denne ich, vás dávam do Božích rúk, a prajem, aby každý našiel svoje šťastie a mal ho silu potom aj žiť a napĺňať vo svojom živote.

Tento týždeň som mala začať kurz pre nových misionárov – teda inkulturačný kurz, ale keďže sa nahlásilo málo ľudí, bol zrušený. Tak snáď niekedy v blízkej budúcnosti to vyjde.

Toľko aspoň v krátkosti odo mňa. Pozdravujem každú jednu z vás, myslím v modlitbách a tiež sa vkladám do tých vašich. Nech dynamika Tancujúcej Trojice aj nás zanimuje nechať sa vznášať v tomto tanci lásky a vytvárať jednotu s Trojjediným Bohom, ako aj s každým, kto je súčasťou nášho života.

S láskou
Sr. Sára

obrázok zdroj: https://bloodstainedink.wordpress.com