Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Kvetnú nedeľu sme slávili spoločne s otcom biskupom Erkolano Lodu Tombe. Na Zelený štvrtok sme sa zúčastnili svätej omše svätenia olejov v meste Yei v Katedrále Krista Kráľa.

Milí priatelia, nech pokoj Zmŕtvychvstalého Pána je vždy s nami!

Ďakujem vám za vaše pozdravy a modlitby. Tento rok sme slávili Veľký týždeň spoločne s našou 1. generálnou vizitáciou. Chcem sa podeliť s vami cez tieto fotografie, ako sme prežili tento čas. Kvetnú nedeľu sme slávili s otcom biskupom Erkolano Lodu Tombe. Na Zelený štvrtok sme sa zúčastnili svätej omše svätenia olejov v meste Yei v Katedrále Krista Kráľa. Krížovú cestu sme sa modlili na Veľký piatok ulicami mesta Yei.

Všetkých slávností sa zúčastnila aj vizitátorka z generálnej rady sr. Margret, SSpS pôvodom z USA. Na fotografii možno vidieť Misijné sestry z Komunity Ducha Svätého z diecézy Yei spolu s generálnou radkyňou na záver vizitácie na Veľkonočnú nedeľu. V súčasnosti vytvárame šesťčlennú medzinárodnú komunitu. Na fotografii zľava hore: sr. Nancy (Argentína), sr.Florence ( Papua Nová Guinea), sr.Veronika Theresia      ( Slovensko), sr.Carmen ( Argentína), sr.Beni ( Filipíny), vizitátorka sr. Margret a sr.Trie ( Indonézia). Lúčim sa s vami s citátom: „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.“

 Vďačná za Vašu podporu a priateľstvo

s láskou sr. Veronika Theresia, SSpS 


Fotogaléria

01.Kvetná nedeľa, Tore Parish
02.Bishop Erkolano Lodu Tombe
3.Katedrála Krista Kráľa,Yei, sv.omša svätenia olejov
4.krížová cesta na Veľký piatok, mesto Yei
5.zľava sr. Nancy (Argentina), sr.Florence ( PNG),sr.Veronika Theresia ( Slovensko),sr.Carmen (Argentina),sr.Beni ( Filipíny), sr.Margret (USA),sr.Trie (Indon.)
  • 01.Kvetná nedeľa, Tore Parish
  • 02.Bishop Erkolano Lodu Tombe
  • 3.Katedrála Krista Kráľa,Yei, sv.omša svätenia olejov
  • 4.krížová cesta na Veľký piatok, mesto Yei
  • 5.zľava sr. Nancy (Argentina), sr.Florence ( PNG),sr.Veronika Theresia ( Slovensko),sr.Carmen (Argentina),sr.Beni ( Filipíny), sr.Margret (USA),sr.Trie (Indon.)
  •