Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Sviatok sv. Bakhity, ktorej sviatok si Cirkev pripomína 8. februára, oslávili aj v Zdravotníckom centre v meste Yei v Južnom Sudáne. Toto zariadenie nesie meno tejto prvej sudánskej svätice. Komunita Misijných sestier v meste Yei v rovnako menovanej diecéze Yei sa nachádza blízko hraníc s republikami Kongo a Uganda. Medzi domorodým obyvateľstvom pôsobí ako lekárka aj naša sestra Veronika Theresia Racková, SSpS.

     Hlavným celebrantom svätej omše v deň sviatku svätej Bakhity, 8. februára 2016, bol páter Emmanuel, SVD. Vo svojom príhovore hovoril o živote a príklade sv. Bakhity dotýkajúc sa sŕdc všetkých prítomných. Zdôrazňoval trpezlivosť a nádej v každej situácii jej života. Prosby boli zamerané za obete obchodovania s ľuďmi, pretože svätá Bakhita je vyhlásená za ich patrónku. Liturgiu skrášlil svojím spevom a hrou na hudobných nástrojoch tamojší spevácky zbor. Modlime sa na príhovor svätej Bakhity za Južný Sudán, aby pokoj a odpustenie zavládli v každom ľudskom srdci.

                                                                                                                                                                                   sv. Veronika Theresia, SSpS

Životopis svätej Bakhity:

Svätá Bakhita sa narodila sa v roku 1869 v Sudáne. Keď mala 9 rokov, ukradli ju z rodnej dediny a predali do otroctva. Bol to taký strašný zážitok, že zabudla nielen odkiaľ pochádza, ale aj svoje meno. Únoscovia ju ironicky začali volať Bakhita - Šťastná. Pokúsila sa aj o útek, no po niekoľkých hodinách sa dostala späť do rúk muža, od ktorého ušla. Viackrát ju predali a zakúsila poníženie fyzického i morálneho utrpenia - otroctva. Napriek utrpeniam a bolestiam Bakhita všetky ťažkosti ticho znášala a svojich pánov nevedela nenávidieť. Neskôr povedala: „Keby som počas otroctva bola poznala Pána, o koľko menej by som trpela!” Nakoniec sa Bakhita dostala do domu talianskeho konzula Callista Legnamiho. V jeho dome sa k nej prvý raz správali ako k človekovi, nikdy ju netrestali. Tentoraz sa pokladala za skutočne šťastnú. Po dvoch rokoch však konzul musel opustiť Afriku a vrátiť sa do Talianska. Bakhita šla s ním. V Taliansku bolo otroctvo už dávno zrušené, preto Bakhitu oficiálne vyhlásili za slobodnú. Dostala sa do rodiny Michieliniovcov a stala sa opatrovateľkou a priateľkou ich malej dcéry. Rodina musela ísť za pracovnými povinnosťami do Afriky, preto ich obe zverili sestrám kanosiánkam v Benátkach. Tam Bakhita spoznala Boha, ktorého „už dávno cítila vo svojom srdci bez toho, žeby vedela, kto to je”. Postupne dozrievalo aj jej duchovné povolanie. Vstúpila do noviciátu sestier kanosiánok a 8. decembra 1896 zložila rehoľné sľuby. Keď sa pozrela na celý svoj život, našla červenú niť, ktorá sa ním tiahla, a pochopila, že Pán „ju zachránil pre lepšie veci”. Viac než päťdesiat rokov pracovala sestra Jozefína Bakhita v kuchyni, umývala riad, neskôr bola i vrátničkou a kostolníčkou. O blížnych sa starala s láskou a so stálym úsmevom na perách. Usmievala sa, keď za ňou chodili deti zo sirotinca a oblizovali jej prsty, mysliac si, že sú od čokolády... Keď ku koncu života ochorela, pokojne prijímala bolesti. Nikdy nepopierala, že trpí. Keď sa jej pýtali, či má bolesti, odpovedala: „Áno, trochu... ale mám veľa hriechov, ktoré musím odčiniť. A potom - je toľko Afričanov, ktorých treba zachrániť, toľko hriešnikov, ktorým treba pomôcť...” V posledných chvíľach života znova prežívala strašné chvíle otroctva. Sestru, ktorá ju ošetrovala, v bolestiach a halucináciách prosila: „Povoľ mi reťaze, sú ťažké.” Zomrela 8. februára 1947.Dňa 17. mája 1992 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú a 1. októbra 2000 za svätú.


Fotogaléria

Vstupná pieseň
P.Emmanuel, SVD, hlavný celebrant
Tehotné mamičky v našej starostlivosti
Prosby za obete obchodovania s ľuďmi
Členovia speváckeho zboru
Sr. Trie,SSpS (Theresia Sitriati) s personálom
  • Vstupná pieseň
  • P.Emmanuel, SVD, hlavný celebrant
  • Tehotné mamičky v našej starostlivosti
  • Prosby za obete obchodovania s ľuďmi
  • Členovia speváckeho zboru
  • Sr.  Trie,SSpS (Theresia Sitriati) s personálom
  •