Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Zdravím Vás po dlhšom čase zo stále horúcej Afriky.  Vyslovujem veľké Pán Boh zaplať v mene mojich sirôt Vám, celej našej provincii a všetkým dobrodincom za tento veľký dar, nech Vám to Pán Boh odplatí.

 

   Milá sr. Lucia, drahé spolusestry a dobrodinci!


    Zdravím Vás po dlhšom čase zo stále horúcej Afriky.
   Vďaka za nové info z domova. Pravdupovediac nie je pre mňa vôbec ľahké prijať správy o tom, ako postupne naše sestry odchádzajú do večnosti, myslím si, že sr. Anastázia si zaslúži pokoj v nebi. Modlím sa za spásu jej duše.
    Sr. Lucia, s radosťou som prijala správu od sr. Evy, ktorá ma informovala o Vašej veľkej štedrosti pre môj projekt. Peniaze sú zatiaľ na účte régie, ale postupne ich budem môcť prijať a použiť. Som Vám za to nesmierne vďačná, pretože teraz môžem naplno rozbehnúť môj projekt. Vyslovujem veľké Pán Boh zaplať v mene mojich sirôt Vám, celej našej provincii a všetkým dobrodincom za tento veľký dar, nech Vám to Pán Boh odplatí.
   A teraz niečo o mojom projekte. Mam 50 detí - sirôt rôzneho veku, najmladší z nich ma iba 1 a pol roka. Tieto deti k nám chodia každý deň po vyučovaní, máme jednu budovu pre OVC na našom kompande. Tato budova však je veľmi stará a nie v dobrom stave, preto sme sa rozhodli pre výstavbu novej budovy pre OVC.
Deti sú rozdelené do skupín podľa veku. V pondelok a v utorok prichádzajú mladšie deti zo základnej školy. V stredu a vo štvrtok prichádzajú staršie deti - mládež. V piatok prichádzajú všetci spolu. Tento projekt vediem ja, ale pomáhajú mi dve ženy, ktoré tieto siroty poznajú dlhšie, tiež mi tlmočia, pretože deti nehovoria anglicky, ale svojim jazykom. Je to podobná práca ako na Orechovom Dvore. Pomáhame deťom s domácimi úlohami. Každý deň tiež prichádza jeden študent univerzity, ktorý doučuje deti. Po písaní úloh niečo s deťmi kreatívne vyrábame, modlíme sa, spievame, učíme deti hygienické návyky...na koniec pripravíme pre deti menšie občerstvenie - chlieb s džemom, čaj, džús....
Niekedy pozveme zdravotnú sestru alebo niekoho z univerzity, ktorý si pripraví workshop pre deti na danú tému.
Každú poslednú sobotu v mesiaci prídu všetky deti spoločne. Zagratulujeme všetkým, ktorý mali tento mesiac narodeniny, dáme menší darček, zaspievame oslávencom, a tak spoločne oslavujeme. V tento deň prichádzajú tiež študenti z univerzity, ktorí nám počas roka pomáhajú, pripravia pre deti nejaké hry, súťaže... nakoniec máme spoločný obed.
V januári som začala navštevovať rodiny mojich sirôt, pretože chcem spoznať bližšie ich rodiny, opatrovníkov, miesto kde žijú. Bolo to dosť náročné, ale zaujímavé, pretože niektoré domy sú vysoko na kopci, iné zase dosť vzdialené od nás. Boli so mnou tiež tie dve ženy, ktoré mi pomáhajú s deťmi. Všade sme chodili pešo, celé dni niekoľko kilometrov. Niektorí ľudia boli veľmi prekvapení, keď videli mňa - bielu sestru - chodiť pešo, pretože tu bieli ľudia nechodia pešo, všade sa vozia autom. My máme auto pre OVC, ale chcela som sa pripodobniť lokálnym ľuďom, tak som na to aj doplatila. Pretože cele dni bolo horúco, slnko pálilo a ja som nemala žiadnu ochranu, moju tvár a ruky spálilo slnko. Keď som prišla domov bola som červená ako rak a veľmi to pálilo. Dnes som už OK a viem, že v budúcnosti mám nosiť zo sebou vždy dáždnik na ochranu pred slnkom.
To, čo som videla v tých rodinách, ich domy, tá veľká chudoba ma bolela viac ako moje popálenie. Niektorí z nich nemajú vôbec nič. Jedna izba, ktorá slúži na všetko a v nej spí 8 ľudí - deti, dospelí spoločne. Títo ľudia nemajú skoro nič, ale vedia sa podeliť aj s tým nič. Tam som mala možnosť vidieť Boha. Naozaj veľká výzva pre nás, pre mňa osobne, pozrieť sa reálne na svoj život, ako žijem ja, my, a ako žijú títo ľudia.
   Inak v komunite sme teraz len dve - ja a jedna sestra z Ugandy. Tretia, staršia sestra z Indie, je momentálne doma na dovolenke. Túto sobotu však privítame v našej komunite našu sestru Bernadetu, ktorá bude s nami tu v komunite v Levubu, takže budeme opäť spolu.
    Ešte raz veľká vďaka za Vaše modlitby, za všetko, čo pre nás robíte. Ďakujem všetkým, ktorí nás podporujú finančne, modlitbou alebo obetou.
Pozdravujem všetkých a naďalej prosím o Vaše modlitby.

S láskou v modlitbách s Vami spojená Vaša sestra Viera


Fotogaléria

12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
 • 12
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 •