Požehnané Turice! Príď, Duchu Svätý!

                                                        Plnosť darov Ducha Svätého v každodennom živote Vám vyprosujú Misijné sestry  

Pozdrav sr. Jaroslavy, SSpS z Papuy Novej Guiney

Sr. Jaroslava poslala prianie z príležitosti Misijnej nedele.

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie