Misijné sestry služobnice Ducha Svätého

Je to iba vyše týždeň, čo som sem prišla, ale i tak sa  cítim, akoby som tu už dávno bola. Bola som tu skrze modlitbu i lásku, ktorú mi Ježiš vlial do srdca k mojim Maďarom.

 Milované sestry!

Sedím pri stole a robím si kartičky na zapamätanie si slovíčok, čiže práca mi vrie pod rukami. Ale rozhodla som sa urobiť si malú prestávku a napísať vám niekoľko slov. Je málo času na vyjadrenie toľkých dojmov, ktoré sú vo mne, keď vidím, že „slovo sa stalo telom.“ To, čo som vyčkávala, stalo sa realitou, v ktorej mám prebývať tak, ako „Slovo prebývalo medzi nami“. Aj keď to ešte nie je ani týždeň, čo som sem prišla, cítim sa, akoby som tu už dávno bola. Bola som tu skrze modlitbu i lásku, ktorú mi Ježiš vlial do srdca k mojim Maďarom. Vo štvrtok 8. októbra, keď sme prišli do Budapešte, dozvedela som sa od sestier, že v Maďarsku oslavujú veľký sviatok – Pannu Máriu ako Matku celého Maďarska. Či to všetko iba zbeh okolností?....

Prejdem trocha konkrétnejšie, čo robím. Už v piatok sme išli so sr. Malgorzatou na registračný úrad pre imigrantov, kde bolo veľa ľudí. Boli sme tam štyri hodiny, ale i tak sa oplatilo čakať. Natrafili sme na veľmi milú pani a dostala som registračnú kartu. Ten istý deň som bola v škole, aby som spoznala cestu. Pri tej príležitosti sme si vyšli na Citadelu, odkiaľ možno vidieť známu budovu parlamentu. Hoci pre iných to znamená peknú turistickú atrakciu, pre mňa to bolo oveľa viac – nemohla som zakryť hlboké dojatie.

Môj pobyt na Slovensku bol naplnený rôznymi udalosťami slávnostného charakteru a tu sa to tiež nezaobišlo bez oslavy. V sobotu oslavovali verbisti misijný deň, na ktorý rok, čo rok pozývajú susedov, priateľov, dobrodincov. Program bol veľmi bohatý. Na stretnutie prišiel aj maďarský biskup z Ukrajiny, nakoľko verbisti darovali vyzbierané tohtoročné zbierky na misie na úmysel potrieb konfliktom zničených krajov na Ukrajine. Všetko bolo pekné, iba počasie primälo viac ľudí k rozhodnutiu odísť skôr, nakoľko bolo veľmi chladno. I tak „kto vytrvá do konca, bude spasený.“ V našom prípade – mňa a sr. Malgorzaty, možno by bolo dobré dodať – „... bude prechladnutý.“ Ale situáciu sme zvládli.

Od pondelka, duchovne sa spájam so situáciou sr. Pavly, dochádzam taktiež vyše hodinu do školy. Čas mi však rýchlo prejde, lebo svet okolo mňa je zaujímavý. Som v triede s našimi dvoma seminaristami verbistami – Julio a Algon, 2 Číňanmi, 1 Kórejcom, 1 Ruskou a 1 zo Sýrie zo Spojených Arabských emirátov.

Poviem ešte o jednej veci, ktorá sa mi páčila v našej farnosti. Neviem, ako to je vlastne v Maďarsku, ale tu slúžia ako miništranti chlapci, dievčatá, malí i veľkí. Sestry hovoria, že pri oltári je niekedy niekoľko osôb z jednej rodiny, a navyše kedysi bola jedna pani aj tehotná. Videla som tiež také malé 4 – 5 ročné deti, ako sa ticho (snažiac sa, ako len môžu na ten vek) správali pri oltári. Pomyslela som si, že to je tiež zaujímavý nápad na formáciu celých rodín, ktorá je dnes tak potrebná. A tak som v nedeľu napočítala 31 osôb pri liturgickej službe. Tak, ak nerozumiem jazyk, začínam si uvedomovať iné veci.

Milované sestry, to by bolo všetko pod titulom „ Zopár slov...“, nakoľko sa onedlho uvidíme. Pamätám na vás v modlitbe, zvlášť na tých, pre ktorých som aj ja Anjelom strážcom. Pozdravujem vás všetkých a prosím vás o modlitbu, aby som zo dňa na deň vedela čoraz viac milovať mojich Maďarov.

V radostnej modlitbe Anička,SSpS