Správy

Misijná nedeľa 2018 – JA SOM MISIA

Svetový deň misií sme v našom provinciálnom dome oslavovali spoločenstvom. Spoločenstvom pri prípravách tohto dňa a spoločenstvom v samotnú Misijnú nedeľu, keď sme mohli spolu so všetkými, ktorí prišli do nášho domu, prežívať radosť.

Čítať ďalej...

Boli sme pri tom

13. októbra 2018 bol v našej Arnoldovej rodine dôvod na radosť – posvätný rád diakonátu prijali traja verbisti - Juraj Begany, Matej Reiner a Donie Sequeira. Svätiteľom bol olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a slávnosť sa konala v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave-Petržalke.

Čítať ďalej...

Posmrtné spomienky na sr. Svoradu, Máriu Martinčovú

Sestra Svorada pochádzala z Valaskej Belej z hlboko veriacej rodiny. Jej otec - Ján Martinča bol sklenárom a mal tiež malé hospodárstvo.

Čítať ďalej...

Ako v Kelči slávili Misijnú nedeľu

Zamerať pohľad na ľudí žijúcich na iných kontinentoch sa snažili sestry počas sv. omše v prosbách i komentároch k obetným darom. 

Čítať ďalej...

Odišla som na misijnú skúsenosť

sr. Miriam odišla na Taiwan a v októbri sr. Jana do Mexika, aby tu medzi tamojšími ľuďmi nachádzali Boha ukrytého v každom človeku. 

Čítať ďalej...

Sr. Svorada zavŕšila svoju misionársku službu

Sr. Svorada,  Mária Martinčová, SSpS posilnená sviatosťou chorých  vo veku  92  rokov a v 69. roku  rehoľných sľubov, spojená s Kristom v návrate k Otcovi  zavŕšila svoju misionársku službu dňa 23. 10. 2018.

Čítať ďalej...

Generálna vizitácia (7. 9. – 10.10.2018)

7. septembra pricestovala z Ríma do našej provincie sr. Maria Cristina Ávalos, členka generálneho vedenia, na vizitáciu našej provincie. Čo to vlastne znamená vizitácia? Je to návšteva z generálneho vedenia, ktorá sa stretne so sestrami každej komunity provincie a svojou prítomnosťou ich povzbudí v sesterskej láske a v misijnej horlivosti.

Čítať ďalej...

Pozdrav z Titagallo.

V tomto misijnom mesiaci, kedy sa viac modlíme ruženec a sme spojení  misijným zápalom, chcem aspoň takouto formou poďakovať za každú vašu obetu, myšlienku, modlitbu a podporu.

Čítať ďalej...

Jedine Boh môže naplniť naše srdce. Je príliš veľké a príliš široké pre stvorenia“ (bl. Helena Stollenwerk)

S veľkou radosťou v srdci sa chcem s Vami všetkými podeliť so svojím šťastím. Pán Boh mi dal pocítiť, aké to je, keď mu dovolíme, aby On napĺňal naše srdce. Po dlhom období prípravy mi prejavil veľkú lásku a dôveru a tak sme si 6. októbra 2018 zopakovali svoje ÁNO, tentoraz už navždy.

Čítať ďalej...

Zamyslenie k Medzinárodnému dňu za odstránenie chudoby 17. október

Jeden bohatý otec poslal svojho syna na vidiek, aby videl, čo je to naozajstná chudoba. Syn strávil tri dni v roľníckej rodine a potom sa vrátil domov. Otec sa pýtal:

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

Tretí pondelok

Október 2018

Každý muž a každá žena je misiou, to je dôvod, prečo žijeme tu na zemi. Byť pritiahnutí a byť vyslaní, to sú dve hnutia, ktoré naše srdce pociťuje ako vnútorné sily lásky, ktoré sú prísľubom budúcnosti a poháňajú náš život vpred. Fakt, že sme sa na tomto svete neocitli z vlastného rozhodnutia, nám dáva tušiť, že ide o iniciatívu, ktorá nás predchádza a ktorá umožňuje našu existenciu. Každý z nás je povolaný zamyslieť sa nad touto skutočnosťou: „Ja som misia na tejto zemi, a preto som na tomto svete“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 273).

Čítať ďalej...

Zobraziť všetky správy...

WORLDSSPS


 


Videá

     

      

     

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie