EON

EON v roku 2017 nájdete tu.

 

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 na jedného prijímateľa sociálnej služby v  zariadení pre seniorov predstavujú sumu 8.759,49 Eur .

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady v roku 2017 na jedného prijímateľa sociálnej služby v  zariadení pre seniorov predstavujú sumu 729,96 Eur. 

 

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie