Domov sv. Jozefa

           

                                                                                                        

Domov svätého Jozefa (Zariadenie pre seniorov)

Domov svätého Jozefa (ďalej len DSJ) je zariadenie sociálnych služieb bez právnej subjektivity, organizačne začlenený pod Misijnú kongregáciu služobníc Ducha Svätého. 

Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého je zapísaná v evidencii právnických osôb v zmysle § 19 zák. č. 308/1999 Zb. o slobode náboženskej viery, postavení Cirkvi a náboženských spoločností so samostatnou právnou subjektivitou. 

Legislatívnym rámcom, ktorým sa DSJ riadi je zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku SR.

 

Druh poskytovanej sociálnej služby 

DSJ poskytuje v zmysle zákona o sociálnych službách sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:

poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek:

Zariadenie pre seniorov – s kapacitou 15 miest 

 

Forma a rozsah poskytovanej sociálnej služby: 

Sociálna služba sa poskytuje odo dňa zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou. 

Domov sv. Jozefa vykonáva tieto činnosti:

Odborné:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • sociálne poradenstvo (základné)
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
 • pracovná terapia

Obslužné:

 • ubytovanie v jednolôžkových alebo v dvojlôžkovej izbe
 • stravovanie 
 • upratovanie 
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti:

 • osobné vybavenie
 • záujmová činnosť

        

V prípade záujmu Vám radi poskytneme ďalšie informácie: 

riaditeľka: Mgr. Aneta Jaššová Kramárová, tel. 0910 852 331
 
sociálna pracovníčka: Mgr. Andrea Hlavačková, tel. 0910 852 332
 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

037/6560309;    037/6560300 

 

Cenník  platný od 1.3. 2020 tu

Propagačný materiál tu


 Fotogaléria

 

Galéria

01
06
07
08
09
10
11
13
16
17
18
19
20
22
23b
24
25
27
DSC00932
DSC00852
DSC00998
DSC01007
DSC01023
03
DSC09799
DSC09004
DSC08991
DSC08882
DSC07827
DSC00907
DSC00899
DSC00887
DSC00886
DSC00880
DSC00877
DSC00871
DSC00869
DSC00598
DSC00568
DSC00550
DSC00548
DSC00543
01
02
 • 01
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 13
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23b
 • 24
 • 25
 • 27
 • DSC00932
 • DSC00852
 • DSC00998
 • DSC01007
 • DSC01023
 • 03
 • DSC09799
 • DSC09004
 • DSC08991
 • DSC08882
 • DSC07827
 • DSC00907
 • DSC00899
 • DSC00887
 • DSC00886
 • DSC00880
 • DSC00877
 • DSC00871
 • DSC00869
 • DSC00598
 • DSC00568
 • DSC00550
 • DSC00548
 • DSC00543
 • 01
 • 02
 • Prostredie

  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  DSC00943
  DSC00946
  DSC00948
  DSC00949
  DSC00952
  DSC00958
  DSC00963
  DSC00966
  DSC00969
  DSC00975
  DSC00977
  DSC00978
  DSC00980
  DSC00985
  izba
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • DSC00943
 • DSC00946
 • DSC00948
 • DSC00949
 • DSC00952
 • DSC00958
 • DSC00963
 • DSC00966
 • DSC00969
 • DSC00975
 • DSC00977
 • DSC00978
 • DSC00980
 • DSC00985
 • izba
 • feedback
  Prihlásenie
  Prihlásenie