NOVEMBER 2019

Môžeme žiť vedľa druhého človeka, a predsa ho nepoznať. Až keď nám odkryje svoje myšlienky, túžby i obavy, dokážeme sa vcítiť do jeho situácie a pochopiť jeho činy. Sv. Arnold Janssen odhaľuje svoje úprimné srdce v listoch, príhovoroch a v kázňach.

 Celý text nájdete tu (klikni na obrázok)

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie