SEPTEMBER 2019

Prijmi s láskavosťou Matky akt zverenia, ktorý dnes s dôverou konáme pred tvojou tvárou. Sme si istí, že každý z nás je vzácny v tvojich očiach a že ti nie je cudzie nič z toho, čo napĺňa naše srdcia. Nechávame na sebe spočinúť tvoj láskyplný pohľad a napĺňa nás potešujúca istota tvojho úsmevu.

 Celý text nájdete tu (klikni na obrázok)

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie