MÁj 2018

Príď, Boží Duch.  Zapáľ v nás oheň svojej lásky, nes na svojich krídlach modlitby všetkých mužov a žieny, ktorí túžia po pravde, ktorá nás oslobodí.

Kráčaj s nami po ceste života; Objím nás všetkých priateľstvom svojej lásky; Zrúcaj bariéry, ktoré nás rozdeľujú, aby sme sa modlili spolu v duchu a v pravde.

Spoj všetky národy a doveď nás do tajomstva tvojho života. Uč nás cez modlitby druhých, že len ty si Boh a nik iný. Pomôž nám, aby sme spoločne chválili tvoje meno naveky.

  Celý text nájdete tu (klikni na obrázok)

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie