Január 2018

Dnes v tretí pondelok mesiaca január pripadá  deň  sviatku sv. Arnolda Janssena. Sv. Arnold, oroduj za nás, aby sme dosiahli vrúcnu lásku k Vtelenému Slovu a úprimnú oddanosť misijnému dielu Cirkvi. Pomáhaj nám budovať spoločenstvá v ktorých vládne láska, spravodlivosť a vzájomné zdieľanie sa. Pomáhaj nám prehlbovať našu horlivosť, rozohrej naše srdcia, aby sme mohli chápať a objať všetky národy sveta. Svetlo Božieho Slova a múdrosť Ducha Svätého nech osvieti svet a očistí naše srdcia, aby sa rozšírilo Kristovo kráľovstvo až do končín sveta. Amen.

Celý text nájdete tu (klikni na obrázok)

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie