Október 2017

Pane, vzbuď v nás, v deťoch tvojej Cirkvi, misionárske nadšenie, aby sme ohlasovali Krista všetkým, ktorí ho ešte nepoznajú, ako aj tým, ktorí stratili vieru. Rozmnož misijné povolania a svojou milosťou posilňuj tých, ktorí pracujú na diele evanjelizácie. Nech každý z nás cíti zodpovednosť za ohlasovanie Radostnej zvesti a pochopí, že našim prvoradým poslaním pri šírení viery je opravdivý kresťanský život.

 Celý text nájdete tu (klikni na obrázok)

images/PDF/OKTOBER_2017.pdf

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie