September 2017

Súcitná Matka, modliaca sa Panna, obraciame sa k tebe, nech tvoj príhovor podopiera naše prosby. Pomocou tvojho milosrdenstva dosiahneme pokoj a spásu pre seba, pre naše rodiny, pre naše spoločenstvá, pre všetkých bratova a sestry vo viere, pre každého človeka. Vypros nám od Otca plné poznanie Krista, dary Ducha Svätého, ochranu pred nástrahami a oslobodenie od zla. Pomôž nám s tebou budovať kráľovstvo pána, kráľovstvo večnej chvály, kráľovstvo spravodlivosti a pokoja pre všetkých a navždy. Amen.

 Celý text nájdete tu (klikni na obrázok)

feedback
Prihlásenie
Prihlásenie